Uutinen

YK-liiton puheenjohtajan Antti Kaikkosen puhe kansainvälisenä YK:n päivänä

Suomen YK-liiton puheenjohtajan Antti Kaikkosen puhe kansainvälisenä YK:n päivänä 24.10.2011.

Hyvät ystävät! Tervetuloa viettämään YK-päivää!

Tämä päivä on omistettu kansainvälisen turvallisuuden edistämiselle. Se on omistettu taloudelliselle yhteistyölle, kansakuntien välisille ystävällisille suhteille ja kulttuurien väliselle ymmärtämykselle.

Tämä päivä on omistettu rauhan saavuttamiselle.

Kaiken takana rauhan saavuttamisessa on kansakuntien välinen yhteisymmärrys. Yhteisymmärrys syntyy hedelmällisen ja kunnioittavan vuoropuhelun tuloksena. Kansainvälinen rauha ja turvallisuus taataan parhaiten silloin, kun taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet ovat kaikilla mantereilla kunnossa ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

Vaikka paljon murhetta maailmaan mahtuu, YK-päivän hengessä haluan tuoda tänään esille maailmalla tapahtuneita viimeaikaisia positiivishenkisiä suuntauksia. Yksi niistä on aids-tartuntojen määrän kääntyminen laskuun. Lääkkeiden ansiosta yhä harvempi ihminen sairastuu aidsiin.

Sairauteen on kolmen vuosikymmenen aikana kuollut 25 miljoonaa ihmistä. Kuolleista suurin osa on afrikkalaisia. Edistystä tehokkaiden lääkkeiden saamisessa on kuitenkin tapahtunut erityisesti 2000-luvulla esimerkiksi Zimbabwessa, Botswanassa ja Etelä-Afrikassa. Hallitsijoiden on ollut pakko havahtua ongelmaan, vaikka väärät uskomukset hi-viruksesta ovat olleet erittäin tiukasti takaraivossa. Ongelmalta ei ole kerta kaikkiaan voinut sulkea silmiään enää siinä vaiheessa, kun maiden hi-tartuntojen määrä hipoo 40 prosenttia väestöstä!

Poliittisten päätösten lisäksi epidemian taltuttamiseen on tarvittu eri maiden lahjoituksia aidsin vastaiseen työhön ja suurten lääkeyhtiöiden luopumista patenteistaan. Patenttikiistojen tuloksena syntyi 2000-luvun alussa kaksihintajärjestelmä, jolla vähävaraiset kehitysmaat ja aids-työtä tekevät järjestöt saavat ostaa lääkkeitä edullisemmin kuin rikkaat maat. Järjestelmä on edesauttanut köyhien aids-potilaiden lääkkeiden saantia ja mahdollistanut samalla lääketeollisuuden kehittämistyön jatkon.

Nykyään lääkkeitä ei tarvitse ottaa enää kourakaupalla vaan useimmissa tapauksissa riittää yksi pilleri. Tämä yksi pilleri vähentää myös viruksen tartuntariskiä esimerkiksi äidistä lapseen huomattavasti. Se on kuitenkin otettava tarpeeksi ajoissa ja säännöllisesti positiivisten vaikutusten aikaansaamiseksi. Aids-kuolemien määrä on Afrikassa pudonnut neljässä vuodessa 2,4 miljoonasta 1,3 miljoonaan. Se on huikea lasku. Mutta siinä on kuitenkin edelleen 1,3 miljoonaa kuollutta liikaa.

Vuonna 2010 aidsin vastaiseen kamppailuun käytettiin 11,7 miljardia euroa. Taudin pysäyttämiseen tarvittaisiin kaksinkertainen määrä rahaa. Vuosittain tautiin kuolee maailmassa yhteensä noin 1,8 miljoonaa ihmistä. Panostamalla aidsin vastaiseen työhön säästyttäisiin valtavalta inhimilliseltä kärsimykseltä. Se on myös panostus tulevaisuuteen.

Hyvät ystävät!

Toinen asia, jonka haluan nostaa tänään esille, on niin sanottu Arabikevät. Se yllätti meidät kaikki. Viimeisen vuoden sisällä liikehdintää on ollut niin Egyptissä, Libyassa kuin Tunisiassakin. Poliittista turbulenssia on ollut myös Syyriassa ja Jemenissä. Kansannousujen aalto alkoi Tunisiasta viime vuodenvaihteessa, kun 23 vuotta presidenttinä toiminut Zine el-Abidine Ben Ali pakotettiin luopumaan vallasta. Kansannousun taustalla oli kansan tyytymättömyys korruptioon, työttömyyteen, hintojen nousuun, puutteelliseen sananvapauteen ja huonoihin elinolosuhteisiin. Tunisian vallankumouksen innoittamana ja edellä mainittuja asioita kritisoiden, kansalaisten protestit levisivät Egyptiin ja Libyaan. Loppu onkin historiaa. Egyptin presidentti Mubarak joutui väistymään tehtävästään ja Libyassa alkoi sisällissota, joka nyt taitaa olla päättymässä. Valitettavaa on, että arabikeväässä ei ole vältytty inhimilliseltä kärsimykseltä tai verenvuodatukselta.

Me Suomessa tai EU:ssa emme voi työntää päätämme puskaan Arabikevään tapahtumien suhteen. Niiden taustalta löytyy demokratiavajetta ja sosiaalista epätasa-arvoa. Tässä yhteydessä on syytä korostaa kehityspolitiikan merkityksestä edistyksen aikaansaamisessa. Me osaltamme voimme vaikuttaa sen kautta esimerkiksi Arabikevään maiden epäkohtien korjaamiseen. Näissäkin maissa on tärkeää saada aikaan talouskasvua ja sen kautta työllisyyttä. On myös huolehdittava niiden tasaisesta ja oikeudenmukaisesta jakaantumisesta, luonnon kannalta kestävää kehitystä unohtamatta.

Arabikevään tapahtumat ovat saaneet aikaan positiivisia ilmiöitä kuten Tunisian eilen sunnuntaina käydyt parlamenttivaalit. Tunisialaisilla oli aidosti mahdollisuus valita päättäjät runsaan ehdokaslistan joukosta. Ensi tietojen valossa äänestysprosentti on noussut todella korkealla. Kansa sai viimeinkin todellisen tilaisuuden äänestää, ja liikkeelle nyt myös todella lähdettiin. Vanha, umpikorruptoitunut hallintokoneisto oli remontin tarpeessa. Tunisian, kuten myös muiden Arabikevään maiden, kansannousuissa naiset ovat näytelleet suurta roolia. He ovat tulleet enemmän tietoisiksi oikeuksistaan ja Tunisian vaaleissa ehdokkaista puolet on naisia, mitä pidän erittäin merkittävänä merkkipaaluna. Sananvapauden lisääntyessä ja ihmisten tullessa tietoisiksi oikeuksistaan, edistystä voi aidosti tapahtua. Se ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. Hyviä merkkejä on kuitenkin ilmassa. Olen luottavainen asian suhteen.

Arvoisa yleisö!

Tästä päivästä alkaa YK:n aseistariisuntaviikko. Maailman yhteenlasketut sotilasmenot olivat kansainvälisen rauhantutkimuslaitos Siprin mukaan vuonna 2010 1600 miljardia dollaria. Summasta noin puolet on Yhdysvaltain menoja. Vaikka sotilasmenojen kasvu on hidastunut, viiveellä tosin, taloustaantuman vuoksi, on yhteissumma mielestäni silti aivan huikea. YK:n vuosituhattavoitteiden, kuten absoluuttisen köyhyyden poistaminen ja peruskoulutuksen takaaminen kaikille lapsille vuoteen 2015 mennessä maksaisi noin 135 miljardia dollaria vuodessa. Aidsin leviämisen pysäyttäminen vaatisi nykyisen 11,7 miljardin dollarin lisäksi puolet lisää. Sotilasmenojen suuruus tuntuu absurdilta siihen nähden, miten pieniä summia laitetaan inhimillisen hädän konkreettiseen vähentämiseen. Suurimpia kärsijöitä ovat köyhien maiden naiset ja lapset. Tämä kelkka pitää kääntää toisin päin, askel askeleelta.

Lopuksi vielä, meitä ihmisiä on maapallolla pian 7 miljardia. YK:n arvion mukaan rajapyykki ylittyy tarkalleen ottaen tämän kuun viimeinen päivä. Maailman väkiluku on kasvanut miljardilla vain 12 vuodessa. Väestön kasvaessa kohtaamme monenlaisia haasteita ja kysymyksiä kuten miten ratkaista esimerkiksi ruokariisi, veden saatavuus, konfliktit, maankäyttökysymykset, ilmastonmuutoskysymykset ja siirtolaisuusasiat. On olemassa monenlaisia skenaariota maapallon tulevaisuudesta ja ruoan riittävyydestä. Jotkut kannattavat geenimuuntelun käyttöä satokasvituotannossa ravintovarantojen riittämiseksi, toiset pitävät mahdollisimman luonnonmukaista ja kuluttajaa lähellä tuotettua ruokaa parempana vaihtoehtona.

YK kampanjoi seitsemän miljardin ihmisen rajapyykin tiimoilta teemalla ‘seitsemän miljardia tekoa'. Näissä merkeissä YK:n väestörahasto UNFPA julkistaa täällä tänään yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa väestönkasvua käsittelevän valokuvanäyttelyn teemalla "Tervetuloa, maapallon ihminen nro 7 000 000 000". Toivotan onnea näyttelylle ja haluan kannustaa kaikkia tutustumaan siihen.

YK:n pääsihteeri Bank Ki-Moonin mukaan maailman seitsemäs miljardis ihminen syntyy ristiriitojen maailmaan, jossa on yllin kyllin ruokaa, mutta jossa osa elää silti täydellisessä köyhyydessä. Banin mukaan investoimalla ihmisiin saadaan osingot jaettua tasaisemmin. Maailman rauhaa pidetään parhaiten ja kestävällä tavalla yllä, kun taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet ovat kaikissa maailman kolkissa kunnossa. Siihen päästään kansakuntien välisellä tehokkaalla, kaikki osapuolet ja joka ikisen ihmisen huomioon ottavalla yhteistyöllä.

Näillä sanoilla totean tämän YK-päivän yleisötapahtuman avatuksi. Antoisaa YK-päivää teille kaikille!

Kansainvälisen YK:n päivän yleisötapahtuma 24.10.2011 klo 15 Helsingin Asema-aukiolla

YK on meitä kaikkia varten -video