Kannanotot ja lausunnot

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

28.3.2024 Suomen ei tule tietoisesti rikkoa kansainvälisiä sopimuksia rajoittamalla suojelua tarvitsevien ihmisten oikeuksia

Suomi suunnittelee maahantulon välineellistämisen torjumiseksi väliaikaisia toimenpiteitä, joilla rajoitettaisiin oikeutta hakea turvapaikkaa osalla Suomen rajaa tai rajan läheisyydessä, Suomen suvereniteetin ja kansallisen turvallisuuden turvaamiseksi.

Tunnistamme Suomen kohtaamat haasteet. Suomella on oikeus valvoa ja hallinnoida rajojaan, mutta tämä voidaan tehdä kansainvälisen ja eurooppalaisen oikeuden mukaisesti. Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten välineellistäminen poliittisten päämäärien saavuttamiseksi ei ole koskaan hyväksyttävää. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

YK:n ihmisoikeusneuvosto kokoontuu pyöreässä salissa, jonka katossa on suuri sinisävyinen maalaus
Kuva: Jean-Marc Ferré / UN Photo.

6.9.2023 YK-liitto: Kannustamme hallitusta puolustamaan tinkimättömästi kaikkia kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvia ihmisoikeuksia

Suomen YK-liitto kannustaa hallitusta jatkamaan Suomen aktiivista linjaa ja puolustamaan tinkimättömästi kaikkia kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvia ihmisoikeuksia.  
YK-liitto toivoo Suomen jatkavan avointa ja ihmisoikeuksia edistävää monenkeskistä yhteistyötä YK:n eri toimielinten sekä kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, sekä kohdentavan riittävät resurssit tähän työhön kansainvälisesti ja kansallisesti.   
Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Niinistö kättelee Guterresia.
Kuva: UN Photo.

17.5.2023 Suomi ja maailma tarvitsevat YK:ta - yhdessä vahvempia

Suomen YK-liiton kevätkokouksen kannanoton mukaan Suomen tulee jatkaa vahvaa tukea YK:lle. Suomen perustuslain mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. YK:n kautta Suomi voi parhaiten edistää näitä tavoitteita maailmanlaajuisesti. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Yhdessä vahvempia

23.3.2023 Yhdessä vahvempia - Suomi ja maailma tarvitsevat YK:ta

Globaalia pandemiaa, ilmastokriisiä, maiden välistä epätasa-arvoa tai ydinkonfliktin riskiä ei voi ratkaista yksi maa tai yksi alue. Yhdistyneillä kansakunnilla on ainutlaatuinen tehtävä ja kyky yhdistää maailman maat ja toimia niiden tukena. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Piirroskuva auramuodostelmassa lentävistä linnuista, yläreunassa otsikkona Suomen YK-liiton logo

30.1.2023 YK-liiton tavoitteet tulevalle hallituskaudelle

Globaalit ongelmat ovat yhä tiukemmin sidoksissa toisiinsa ja niiden vaikutukset kertautuvat yhä nopeammin. Ongelmien ratkaiseminen edellyttää uusia keinoja niin Suomessa kuin YK:ssakin. Suomen YK-liitto painottaa suosituksissaan monenkeskistä yhteistyötä ja tulevaisuusajattelua. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Valtiosopimusoikeuden konferenssi Wienissä

2.12.2022 Suomen YK-liiton lausunto Pohjois-Atlantin sopimuksen voimaansaattamisesta

Suomen tulee kaikissa olosuhteissa pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan ja kansainvälisoikeudellisista velvoitteistaan YK:n ja EU:n viitekehyksissä. YK-liitto myös painottaa, että laajan monenkeskisen yhteistyön edistämisen, aktiivisen rauhanrakentamisen ja konfliktien ennaltaehkäisemisen tulee myös jatkossa olla Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ensisijaisia prioriteetteja. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Suomen YK-liiton logo

2.12.2022 YK-liiton lausunto alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan toteutumisesta Suomessa osana Suomen kuudetta kansallista määräaikaisraporttia

Suomen YK-liitto iloitsee kielellisen monimuotoisuuden ja positiivisen kieli-ilmapiirin edistämiseksi tehdystä työstä ja kiittää siihen osallistuneita toimijoita. Monista hyvistä aloitteista ja onnistuneista hankkeista huolimatta Suomen on yhä ponnisteltava yhdenvertaisuuden eteen. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Suomen YK-liiton logo

30.8.2022 YK-liiton kannanotto budjettiriiheen 28.9.2022 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut sodan ja pakolaisuuden todellisuuden entistä lähemmäs Suomea. Ukrainalaiset tarvitsevat tukeamme sekä nyt sodan ollessa käynnissä että tulevaisuudessa jälleenrakennuksen aikana, eikä tätä tukea tule leikata. Samalla emme saa unohtaa muita pitkäkestoisia konflikteja ja sotia eri puolilla maailmaa. Kriisit Afganistanissa, Syyriassa, Jemenissä, Etiopiassa ja lukuisissa muissa valtioissa tarvitsevat kansainvälisen yhteisön osallisuutta kipeästi. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Wfunan logo

1.3.2022 Wfunan johtokunnan kannanotto Ukrainan tilanteesta 

YK-liittojen maailmanjärjestö tukee YK:n pääsihteeri António Guterresin ponnisteluja humanitaarisen tuen antamiseksi kaikille Ukrainassa sekä niille, jotka ovat paenneet maasta. Vaadimme myös kaikkien osapuolten sallivan tämän avun toimittamisen siviiliväestölle esteettä ja tuemme täysin Venäjälle osoitettua vaatimusta joukkojen vetämisestä ja Ukrainan alueelta lähtemisestä välittömästi ja ilman ennakkoehtoja. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Suomen YK-liiton logo

24.2.2022 Suomen YK-liiton lausunto Suomen ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

Suomen YK-liitolta on pyydetty lausuntoa valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta. Saamamme pyynnön mukaisesti keskitymme lausunnossa tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin työelämässä ja yhdenvertaisuuteen maailmanlaajuisesti. Ihmisoikeussopimukset muodostavat perustan kansainväliselle sääntöperustaiselle järjestelmälle sekä monenkeskiselle yhteistyölle ja päätöksenteolle. Tulevina vuosina Suomella on YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä mahdollisuus vaikuttaa kokoaan suurempana ihmisoikeuspolitiikkaan maailmanlaajuisesti. Suomen tulee ihmisoikeusneuvoston jäsenyyskaudella tukea sopimusjärjestelmää ja vaatia ihmisoikeuspuolustajien suojelemista kansainvälisesti. Lue lisää