Kannanotto/lausunto

Yhdessä vahvempia - Suomi ja maailma tarvitsevat YK:ta

Globaalia pandemiaa, ilmastokriisiä, maiden välistä epätasa-arvoa tai ydinkonfliktin riskiä ei voi ratkaista yksi maa tai yksi alue. Yhdistyneillä kansakunnilla on ainutlaatuinen tehtävä ja kyky yhdistää maailman maat ja toimia niiden tukena.

Yhdessä vahvempia

Suomen YK-liitto, UN Women Suomi, Suomen UNICEF, UN Global Compact Suomi, Suomen Pakolaisapu ja Väestöliitto vaativat, että Suomen tuki YK:lle säilyy ja vahvistuu entisestään seuraavalla hallituskaudella.

Lähes kaikki maat ovat YK:n jäsenvaltioita. YK on maailmanlaajuisesti merkittävin humanitaarisen avun, kehityksen ja rauhan toimija, ja YK-järjestöillä on laaja osaaminen ja läsnäolo esimerkiksi kriisi- ja katastrofitilanteissa. Kriisien ja katastrofien lisääntyessä YK:ta tarvitaan entistä enemmän.

Suomi on viime vuosina ollut aktiivinen YK:n tukija, ja Suomen yhteistyö ja rahoitus on jatkossakin elintärkeää YK:n toiminnalle ja kehittymiselle. Vain yhteistyössä muun maailman kanssa Suomi voi pienestä koostaan huolimatta edistää myös suomalaisille tärkeitä asioita. Suomikin on historiansa saatossa saanut apua kansainväliseltä yhteisöltä. Suomessa toimii joukko YK-järjestöjä ja -toimistoja, jotka päivittäisellä työllään edistävät globaalia kestävää kehitystä, rauhaa sekä ihmisoikeuksia.

YK

VUONNA 2022

  • YK:n maatoimistot edistivät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista 162 maassa
  • YK:n yksiköt, järjestöt, rahastot sekä ohjelmat tukivat humanitaarista, kehitys- sekä rauhantyötä noin 53 miljardilla eurolla
  • YK:n järjestämällä humanitaarisella avulla autettiin 174 miljoonaa ihmistä 60 maassa ja alueella.
  • YK edisti rauhanrakentamista ja esti konflikteja 50 rauhanturvaoperaation avulla
  • YK tuki 46 000 kidutuksen uhrin kuntoutusta ja järjesti apua 13 000 nykyaikaisen orjatyön uhriksi joutuneelle
Video file
pääsihteerin raportista
Yhdessä vahvempia
logot: UN-WOMEN Suomi, Suomen YK-liitto, Suomen Pakolaisapu, Väestöliitto, Global Compact, UNICEF