Kannanotto/lausunto

Wfunan johtokunnan kannanotto Ukrainan tilanteesta 

YK-liittojen maailmanjärjestö tukee YK:n pääsihteeri António Guterresin ponnisteluja humanitaarisen tuen antamiseksi kaikille Ukrainassa sekä niille, jotka ovat paenneet maasta. Vaadimme myös kaikkien osapuolten sallivan tämän avun toimittamisen siviiliväestölle esteettä ja tuemme täysin Venäjälle osoitettua vaatimusta joukkojen vetämisestä ja Ukrainan alueelta lähtemisestä välittömästi ja ilman ennakkoehtoja.

Wfunan logo
Maailman YK-liittojen kattojärjestön (WFUNA) johtokunta vaatii vaatii Venäjää vetämään joukkonsa Ukrainan alueelta välittömästi ja ilman ennakkoehtoja.

YK-liittojen maailmanjärjestö (WFUNA) ilmaisee syvän huolensa Ukrainan konfliktin eskaloitumisesta, joka on johtanut Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja poliittisen itsenäisyyden loukkaamiseen, ja joka on todistus YK:n peruskirjan luvun VI riitojen rauhanomaisen selvittelyn askeleiden hylkäämisestä. 

YK-liittojen maailmanjärjestö on myös syvästi huolissaan siviiliuhreista joka puolella Ukrainaa ja osoittaa solidaarisuutensa Ukrainan hallitukselle ja kansalaisille, jotka vastustavat Venäjän tunkeutumista maahansa. Me tuemme ja osallistumme maailmanlaajuisiin rauhanomaisiin mielenosoituksiin, joissa ilmaistaan vastustus sodalle.  

Toisen maailmansodan päättyessä turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten ajateltiin olevan ainoita, jotka pystyvät maailmanrauhan ylläpitämiseen, ja ne vaativat veto-oikeutta vahvistamaan heidän rooliansa rauhan ja turvallisuuden vartijoina. Tämän etuoikeuden vuoksi turvallisuusneuvoston pysyvällä jäsenellä on erityinen vastuu noudattaa periaatteita, joiden varaan YK perustettiin.  

Kun turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, kuten Venäjä, ohittaa nämä periaatteet ja käyttää veto-oikeuttaan estääkseen luvun VI päätöslauselman tuomita toimintansa, kyseenalaistaa se näin toimiessaan turvallisuusneuvoston kyvyn ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Se myös vaarantaa globaalin järjestyksen ja horjuttaa kaikkialla maailmassa ihmisten luottamusta YK:n kykyyn toteuttaa sen korkeaa ihannetta “pelastaa seuraavat sukupolvet sodan vitsaukselta.” 

Tämän takia vaadimme artiklan 27 (3) täytäntöönpanoa, joka selvästi ilmaisee, että “VI luvun … mukaan tehtävissä päätöksissä on riidassa asianosaisena olevan pitäydyttävä äänestämästä.” Näin voidaan edistää luottamuksen palautumista turvallisuusneuvoston kykyyn ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Yhdenkään pysyvän jäsenen ei pitäisi pystyä käyttämään veto-oikeuttaan luvun VI päätöslauselmasta, joka koskee konfliktia, jossa se on itse osallisena.  

YK-liittojen maailmanjärjestö tukee YK:n pääsihteeri António Guterresin ponnisteluja humanitaarisen tuen antamiseksi kaikille Ukrainassa sekä niille, jotka ovat paenneet maasta. Vaadimme myös kaikkien osapuolten sallivan tämän avun toimittamisen siviiliväestölle esteettä ja tuemme täysin Venäjälle osoitettua vaatimusta joukkojen vetämisestä ja Ukrainan alueelta lähtemisestä välittömästi ja ilman ennakkoehtoja. 

Sen lisäksi, että vaadimme Venäjää vetämään joukkonsa, YK-liittojen maailmanjärjestö kannustaa maata Minskin sopimusten täyteen toimeenpanoon sekä neuvottelujen järjestämiseen Naton ja Venäjän turvallisuushuolten käsittelemiseksi. 

Toimettomuus ei ole vaihtoehto. Jos emme toimi, YK:n kannattelema toivon valo himmenee.