Kannanotto/lausunto

Suomen YK-liitto: Kansalaisjärjestöjen rahoitus on turvattava

Suomen YK-liitto esittää syvän huolensa hallituksen suunnitelmiin leikata kansalaisjärjestöjen rahoituksesta.

Sininen paperi, jonka alta repäisty esiin sana demokratia

Kansalaisjärjestöt ovat keskeisiä toimijoita demokraattisen yhteiskunnan ylläpitämisessä ja kansainvälisen yhteistyön edistämisessä. Niiden rahoituksen turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää Suomelle, joka korostaa avoimuutta, kansalaisyhteiskunnan roolia ja sitoutumista kansainväliseen vastuuseen. Suomen tavoitteet esimerkiksi YK:n turvaneuvostojäsenyyden osalta tuskin edistyvät leikkaamalla YK:hon liittyvästä kansalaisjärjestötoiminnasta.

Suomen YK-liitto ilmaisee syvää huoltaan hallituksen suunnitelmista leikata kansalaisjärjestöjen rahoitusta. Kansalaisjärjestöt ovat olennainen osa yhteiskuntaamme, ja niiden merkitys korostuu erityisesti demokratian ja kansainvälisyyden edistämisessä.

Suomessa kansalaisjärjestöt toimivat usein kansalaisten ja hallituksen välillä, tarjoten keskustelufoorumin, jossa yksilöt voivat ilmaista näkemyksiään ja osallistua päätöksentekoon. Suomen YK-liitto on konkreettinen esimerkki tällaisesta järjestöstä, joka pyrkii edistämään YK:n periaatteita ja toimimaan yhteydenpitokanavana Suomen ja kansainvälisen yhteisön välillä. Näiden järjestöjen rooli kansainvälisessä keskustelussa ja Suomen näkemysten esiintuomisessa on merkittävä.

Rahoituksen leikkaaminen heikentäisi näiden järjestöjen toimintakykyä. Lisäksi kansalaisjärjestöt toimivat äänenä vähemmistöille ja haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, ja niiden rahoituksen vähentäminen voisi vaarantaa näiden äänien kuulumisen päätöksenteossa.

Suomen YK-liitto hyväksyi kannanoton syyskokouksessa 12.12.2023.