Kannanotto/lausunto

Suomen YK-liiton lausunto Pohjois-Atlantin sopimuksen voimaansaattamisesta

Suomen tulee kaikissa olosuhteissa pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan ja kansainvälisoikeudellisista velvoitteistaan YK:n ja EU:n viitekehyksissä. YK-liitto myös painottaa, että laajan monenkeskisen yhteistyön edistämisen, aktiivisen rauhanrakentamisen ja konfliktien ennaltaehkäisemisen tulee myös jatkossa olla Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ensisijaisia prioriteetteja.

Valtiosopimusoikeuden konferenssi Wienissä
Suomen YK-liitto korostaa, että Suomen tulee kaikissa olosuhteissa pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan ja kansainvälisoikeudellisista velvoitteistaan YK:ssa ja EU:ssa. Kuva valtiosopimusoikeuden konferenssista Wienissä 1968.

Suomen YK-liitto ry. kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.  

Suomen YK-liitto on YK-teemoihin keskittyvä kansalaisjärjestö, joka edistää laaja-alaisen vaikuttajaverkostonsa avulla kansainvälistä yhteistyötä, jossa ketään ei jätetä. YK-liiton toimintaa ohjaa YK:n periaatteet ja arvot, kestävän kehityksen tavoitteet ja ihmisoikeuksien jakamattomuus. 

Suomi on perinteisesti tukenut vahvaa sääntöpohjaista monenkeskistä yhteistyötä, rauhanvälitystä, rauhanrakentamista ja rauhanturvaamista. Vuodesta 1956 lähtien kaikkiaan yli 50 000 suomalaista on osallistunut erilaisiin rauhanturvaoperaatioihin. Naton kanssa Suomi on tehnyt kumppanuusyhteistyötä vuodesta 1994 lähtien ja osallistunut useisiin Nato-johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin.  

Suomen YK-liitto korostaa, että Suomen tulee kaikissa olosuhteissa pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan ja kansainvälisoikeudellisista velvoitteistaan YK:ssa ja EU:ssa. Lisäksi YK-liitto toivoo laajan monenkeskisen yhteistyön edistämisen, aktiivisen rauhanrakentamisen, konfliktien ennaltaehkäisyn ja aseidenriisunnan edistämisen olevan myös jatkossa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ensisijaisena prioriteettina.

YK-liitto toivoo erityistä huomiota kiinnittävän konfliktien ja sotien huomattaviin sukupuolivaikutuksiin ja erityisesti naisten ja tyttöjen kokemaan seksuaaliseen väkivaltaan osana sodankäynnintaktiikoita. Kriisinhallintaoperaatioissa ja kriisivastetoimissa tulee huolehtia asiamukaisen voimassa olevan kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön, erityisesti YK:n 1325-kokonaisuuden ja kansallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain velvoitteiden noudattamisesta. Suomen tulee toimia aktiivisesti sukupuolten tasa-arvon, sukupuoleen perustuvan syrjinnän, seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun sekä väkivallan poissulkemiseksi.