Kannanotot ja lausunnot

Kannanotto/lausunto

Ilmakuva talvisesta merenrantakaupungista, taustalla jäävuori

17.3.2021 YK-liiton lausunto Suomen arktisen politiikan strategialuonnokseen

Suomen YK-liitto korostaa lausunnossaan, että Suomen tulee pyrkiä aktiivisesti edistämään sitoutumista rauhaan, vakauteen ja rakentavaan yhteistyöhön arktisella alueella. Sukupuolinäkökulmaa sekä tasa-arvoa tulee lisätä nykyistä vahvemmin strategiaan, sillä ne ovat Agenda 2030:n läpileikkaavia tavoitteita. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

22.1.2021 Suomen tartuttava globaalien ongelmien ratkaisuun vahvemmin ottein

Globaalit ongelmat ovat yhä tiukemmin sidoksissa toisiinsa ja ne myös eskaloituvat entistä nopeammin. Siksi ongelmien ratkaisuun on tartuttava entistä vahvemmin ottein ja etsittävä uusia keinoja laaja-alaisessa yhteistyössä kansainvälisten instituutioiden kanssa. Tätä korostetaan YK-liiton lausunnossa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Tavoite 15: Maanpäällinen elämä
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

8.12.2020 YK-liiton lausunto Agenda 2030 -selonteosta

YK-liiton lausunnossa nostetaan esiin monenkeskisen sääntöpohjaisen järjestelmän aktiivinen vahvistaminen. Lisää tekoja tarvitsevat muun muassa saamelaisten oikeuksien turvaaminen ja tasa-arvon edistymisen seuraaminen.
Lausunto käsittelee valtioneuvoston selontekoa kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta - Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Rauhanturvakalustoa Sudanissa
Kuva: UN Photo.

5.3.2020 YK-liiton lausunto Suomen osallistumisesta kansainväliseen kriisinhallintaan

Lausunnossaan ulkoasiainvaliokunnalle Suomen YK-liitto korosti ihmislähtöisen ja kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan toimintamallien edelleen kehittämistä kriisien taustalla olevien moninaisten syiden ratkaisemiseksi. Rauha saavutetaan parhaiten poliittisin keinoin, mutta poliittisen ratkaisun edellytyksiä voidaan rakentaa kriisinhallinnan avulla.
Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

16.9.2019 Suomen YK-liiton lausunto ulkoministeriön yleiskokouskuulemisessa

Tänä vuonna YK:n yleiskokouksessa käsitellään monia tulevaisuutemme kannalta keskeisiä teemoja: tulossa on mm. kestävän kehityksen huippukokous, ilmastohuippukokous, nuorten ilmastokokous sekä kehitysrahoituskokous. Ne antavat Suomelle EU-puheenjohtajamaana erinomaiset mahdollisuudet osoittaa johtajuutta ja toteuttaa hallitusohjelman lupauksia. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

12.12.2018 YK-liiton hallitusohjelmatavoitteet

Tämän päivän ehkä huolestuttavimpia kehityssuuntia on kansainvälisen yhteistyön ja yhdessä sopimisen kulttuurin heikkeneminen. Suomen vahva tuki kansainväliselle sääntöpohjaiselle järjestelmälle on nyt entistäkin tärkeämpää. Tämä tarkoittaa myös omien sitoumustemme kunnianhimoista toimeenpanoa. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

18.9.2018 YK-liiton lausunto ulkoministeriön yleiskokouskuulemisessa

Tämän päivän ehkä huolestuttavimpia kehityssuuntia on kansainvälisen yhteistyön ja yhdessä sopimisen kulttuurin kova kritiikki, todetaan YK-liiton lausunnossa YK:n alkavan yleiskokouksen alla. "Kuten YK:n pääsihteeri António Guterres totesi presidentti Niinistön Kultaranta-keskustelussa: maailmanlaajuisiin kriiseihin tarvitaan maailmanlaajuisia ratkaisuja." Lue lisää

Kannanotto/lausunto

21.6.2018 Tekojen on vastattava puheita

Suomalaisten YK-järjestöjen toiminnanjohtajien mukaan YK tarvitsee Suomea ja Suomi tarvitsee YK:ta. Mitä epävarmempana ja epävakaampana ulkopoliittinen toimintaympäristömme näyttäytyy, sitä enemmän tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä. Lue lisää YK-järjestöjen tapaamisesta ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen kanssa.
  Lue lisää

Kannanotto/lausunto

6.9.2016 YK-liiton lausunto ulkoministeriön yleiskokouskuulemisessa

YK-liitto on antanut lausuntonsa ulkoministeriön yleiskokouskuulemisessa tänään. YK-liitto korostaa lausunnossaan, että nykyisessä maailmantilanteessa on erityisen tärkeää, että Suomi tukee kaikin tavoin kansainvälistä yhteistyötä ja sen historiallisen tärkeitä saavutuksia. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

8.3.2016 Suomen YK-liiton lausunto kehityspolittisesta selonteosta

YK-liitto on ollut tänään eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kuultavana kehityspoliittista selontekoa koskien. YK-liiton lausunto painottaa, että Suomen kehitysyhteistyön kantava päämäärä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja köyhyyden sekä eriarvoisuuden vähentäminen, ja että tämä on toki myös Suomen etu – mutta Suomen etu ei ole kehityspolitiikan tavoite. Lue lisää