Kannanotto/lausunto

YK-liiton politiikkasuositukset vahvemman monenkeskisen yhteistyön puolesta

Globaalit ongelmat ovat yhä tiukemmin sidoksissa toisiinsa ja niiden vaikutuksen kertautuvat yhä nopeammin. Ongelmien ratkaiseminen edellyttää uusia keinoja niin Suomessa kuin YK:ssakin. Suomen YK-liitto painottaa suosituksissaan monenkeskistä yhteistyötä ja tulevaisuusajattelua.

Piirroskuva auramuodostelmassa lentävistä linnuista, yläreunassa otsikkona Suomen YK-liiton logo

Globaalit ongelmat ovat yhä tiukemmin sidoksissa toisiinsa ja niiden vaikutuksen kertautuvat yhä nopeammin. Ongelmien ratkaiseminen edellyttää uusia keinoja niin Suomessa kuin YK:ssakin. Viheliäisten ongelmien käsitteleminen on onneksi Suomen vahvuus, kuten myös ennakointikyky, tiedepohjainen päätöksenteko ja kansalaisyhteiskunnan osallistaminen. Pidetään niistä kiinni ja näytetään mallia navigoinnissa!

Suomi pohjoismaisen yhteistyön ja sääntöpohjaisen YK:n vahvistajana:

 • Suomi antaa vahvan tuen YK:n uudistumiselle ja Yhteisen ohjelmamme toteuttamiselle.

 • Vahvistetaan pohjoismaista yhteistyötä konfliktien ennaltaehkäisyssä, aseidenriisunnassa ja rauhantyössä.

 • Nuorten ääni kuuluu vahvemmin ja tulevat sukupolvet huomioidaan päätöksenteossa.

 • Edistetään laajaa kansalaisosallistumista ja kriittistä medialukutaitoa.

Globaalien ongelmien ratkaiseminen edellyttää ripeää muutosta - YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 tulee toteuttaa nyt, Suomi edelläkävijänä:     

 • Varmistetaan hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä.

 • Luodaan valtion omistajaohjaukselle ja julkisille hankinnoille vahvat kestävyyskriteerit.

 • Kavennetaan oppimiseroja ja huolehditaan siitä, ettei ketään jätetä kehityksestä jälkeen.

 • Laaditaan kunnianhimoinen tasa-arvo-ohjelma.

YK:n tuloksellista työtä tarvitaan yhä enemmän – yleisrahoituksella turvataan tehokas tuki kriisitilanteissa niin Ukrainassa kuin muuallakin maailmassa:

 • YK-järjestöjen rahoitus nostetaan 30 prosenttiin kehitysyhteistyömäärärahoista. 

 • Asetetaan askelmerkit kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseksi 0,7:ään prosenttiin bruttokansantulosta ja vähiten kehittyneiden maiden osuuden vakiinnuttamiseen 0,2 %.

 • Vahvistetaan kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia demokratian edistämiseksi ja ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi.

 • Vahvistetaan Suomen One UN verkoston työtä.

YK uudistuu: Our Common Agenda – Yhteinen ohjelma   

Olemme nyt murroskohdassa. Voimme valita maailmanjärjestyksen murentumisen tai läpimurron kohti vihreämpää, parempaa ja turvallisempaa tulevaisuutta.

–YK:n pääsihteeri António Guterres

Suurten globaalien ongelmien ratkaiseminen edellyttää muutosta myös YK:ssa. YK:n pääsihteerin uudessa Our Common Agenda -tavoiteohjelmassa Yhdistyneet kansakunnat viedään uudelle aikakaudelle. Työ on jo alkanut.   

Suomen osaamista, ennakointikykyä ja laajapohjaista päätöksentekokulttuuria tarvitaan tässä työssä malliksi.   

Yhteisessä ohjelmassa lujitetaan maailmanlaajuista ohjausjärjestelmää. Ohjelmassa keskitytään erityisesti globaaliin solidaarisuuteen, sosiaaliseen luottamukseen, talouden mittareihin, nuorten osallisuuteen ja monenkeskisen kansainvälisen järjestelmän tehostamiseen.   

Tulevaisuusajattelua tarvitaan, sillä olemme murroskohdassa. Nykylinjan seurauksena ovat tappavat pandemiat, asuinkelvoton planeetta ja kasvava eriarvoisuus. Vaihtoehtona on tulevaisuusajattelu ja läpimurto: kestävä toipuminen, terveellinen planeetta, terveet ihmiset ja luottamus sekä sosiaaliturva.   

Kriittisten kansalaisjärjestöjen ja nuorten viestien kuuluminen päättäviin pöytiin on globaalisti suuri haaste. Järjestöjen yhteistyötä tarvitaan politiikkajohdonmukaisuuden seurannassa ja sen vaatimisessa. Näitä tavoitteita tuemme myös työllämme. 

YK-liiton politiikkasuositukset 2022 PDF