Kannanotot ja lausunnot

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

1.6.2015 YK-liiton kevätkokouksen kannanotto

Suomen YK-liiton kevätkokouksen kannanotossa todetaan, että kestävän kehityksen tavoitteista ja ilmastosopimuksesta tulee tehdä universaaleja ja mahdollisimman sitovia. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

8.5.2014 Kannanotto: Ihmisoikeuspuolustajien viisumikäytäntöä uudistettava

Kansainvälisten ihmisoikeusasian neuvottelukunta (IONK) on ottanut kantaa ihmisoikeuspuolustajien viisumikäytännön uudistamiseksi. Neuvottelukunnan mukaan Suomen tulee kehittää menettelytapoja, jotta ihmisoikeuspuolustajien olisi mahdollista saada Suomeen viisumi nopeutetulla menettelyllä. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

12.12.2013 YK-liiton Vikman: Merten muovijäteongelma ratkaistava

Suomen YK-liitto vaatii, että Suomen tulisi kartoittaa mahdollisuutensa toimia YK:ssa kansainvälisen merten muovisopimuksen alullepanijana. Maailman valtamerissä kelluu useita kokonaisten mantereiden kokoisia muovijätepyörteitä. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

12.3.2013 Kannanotto Suomen YK-politiikkaan ja monenkeskisen yhteistyön resurssointiin hallituksen kehysriihessä

Suomen YK-liitto, Suomen UNICEF, Suomen UN Women ja Suomen Pakolaisapu:

Taloudellisesti, ympäristöllisesti ja inhimillisesti kestävien ratkaisujen löytäminen koko maailmaa koskeviin ja alati kasvaviin haasteisiin on mahdollista vain tehokkaan kansainvälisen yhteistyön ja koordinaationavulla. Myös kansalaisten äänen kuuleminen näitä ratkaisuja tehtäessä on edellytys sille, että tekemämme päätökset ovat kestävällä pohjalla. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

14.2.2013 Suomen YK-liiton puheenjohtaja Sofia Vikmanin puhe One Billion Rising -tapahtumassa 14.2.2012

Hyvät ystävät,

Naisiin kohdistuva väkivalta on maailman laajin yksittäinen ihmisoikeusongelma. YK:n pääsihteerin UNiTE- kampanjan mukaan jopa 70 prosenttia maailman naisista joutuu elämänsä aikana fyysisen ja/tai seksuaalisen väkivallan uhriksi. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy erilaisissa muodoissa; se voi olla fyysistä, seksuaalista tai psykologista ja siihen voi liittyä taloudellista tai poliittista alistamista. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

13.12.2011 Suomen YK-liitto huolissaan palestiinalaisalueiden siviileistä

YK-liiton vuosikokous on ottanut kantaa Lähi-idän tilanteeseen. Liitto järjesti syyskokoustaan ennen korkean tason seminaarin, jossa käsiteltiin Lähi-idän ajankohtaista tilannetta. Puheenvuoronsa seminaarissa pitivät mm. ulkoministeri Erkki Tuomioja ja Palestiinan Suomen suurlähettiläs Nabil Alwasir. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

27.10.2011 Suomen YK-liiton lausunto Suomen kehityspoliittiseen toimenpideohjelmaan 2011

Suomen kehityspolitiikan päätavoite on hallitusohjelman mukaisesti edelleen köyhyyden vähentäminen YK:n vuosituhattavoitteiden pohjalta kumppanimaiden tarpeita ja omistajuutta korostaen. Suomen YK-liitto pitää tätä painotusta hyvin tärkeänä ja katsoo, että oikeusperustaisen näkökulman läpileikkaavuus on kokonaisuudessaan relevantti ja mielekäs tapa lähestyä Suomen kehityspolitiikkaa. Lue lisää