Kannanotot ja lausunnot

Kannanotto/lausunto

6.9.2016 YK-liiton lausunto ulkoministeriön yleiskokouskuulemisessa

YK-liitto on antanut lausuntonsa ulkoministeriön yleiskokouskuulemisessa tänään. YK-liitto korostaa lausunnossaan, että nykyisessä maailmantilanteessa on erityisen tärkeää, että Suomi tukee kaikin tavoin kansainvälistä yhteistyötä ja sen historiallisen tärkeitä saavutuksia. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

8.3.2016 Suomen YK-liiton lausunto kehityspolittisesta selonteosta

YK-liitto on ollut tänään eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kuultavana kehityspoliittista selontekoa koskien. YK-liiton lausunto painottaa, että Suomen kehitysyhteistyön kantava päämäärä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja köyhyyden sekä eriarvoisuuden vähentäminen, ja että tämä on toki myös Suomen etu – mutta Suomen etu ei ole kehityspolitiikan tavoite. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

1.6.2015 YK-liiton kevätkokouksen kannanotto

Suomen YK-liiton kevätkokouksen kannanotossa todetaan, että kestävän kehityksen tavoitteista ja ilmastosopimuksesta tulee tehdä universaaleja ja mahdollisimman sitovia. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

8.5.2014 Kannanotto: Ihmisoikeuspuolustajien viisumikäytäntöä uudistettava

Kansainvälisten ihmisoikeusasian neuvottelukunta (IONK) on ottanut kantaa ihmisoikeuspuolustajien viisumikäytännön uudistamiseksi. Neuvottelukunnan mukaan Suomen tulee kehittää menettelytapoja, jotta ihmisoikeuspuolustajien olisi mahdollista saada Suomeen viisumi nopeutetulla menettelyllä. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

12.12.2013 YK-liiton Vikman: Merten muovijäteongelma ratkaistava

Suomen YK-liitto vaatii, että Suomen tulisi kartoittaa mahdollisuutensa toimia YK:ssa kansainvälisen merten muovisopimuksen alullepanijana. Maailman valtamerissä kelluu useita kokonaisten mantereiden kokoisia muovijätepyörteitä. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

12.3.2013 Kannanotto Suomen YK-politiikkaan ja monenkeskisen yhteistyön resurssointiin hallituksen kehysriihessä

Suomen YK-liitto, Suomen UNICEF, Suomen UN Women ja Suomen Pakolaisapu:

Taloudellisesti, ympäristöllisesti ja inhimillisesti kestävien ratkaisujen löytäminen koko maailmaa koskeviin ja alati kasvaviin haasteisiin on mahdollista vain tehokkaan kansainvälisen yhteistyön ja koordinaationavulla. Myös kansalaisten äänen kuuleminen näitä ratkaisuja tehtäessä on edellytys sille, että tekemämme päätökset ovat kestävällä pohjalla. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

14.2.2013 Suomen YK-liiton puheenjohtaja Sofia Vikmanin puhe One Billion Rising -tapahtumassa 14.2.2012

Hyvät ystävät,

Naisiin kohdistuva väkivalta on maailman laajin yksittäinen ihmisoikeusongelma. YK:n pääsihteerin UNiTE- kampanjan mukaan jopa 70 prosenttia maailman naisista joutuu elämänsä aikana fyysisen ja/tai seksuaalisen väkivallan uhriksi. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy erilaisissa muodoissa; se voi olla fyysistä, seksuaalista tai psykologista ja siihen voi liittyä taloudellista tai poliittista alistamista. Lue lisää