Kannanotot ja lausunnot

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

4.3.2008 YK:n Lapsen oikeuksien sopimus

Suomen YK-liitto kiittää mahdollisuudesta osallistua Suomen neljännen YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportin valmisteluun ja lausuu pyynnöstä seuraavaa. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

25.1.2008 Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma

YK-liitto kiittää lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa valmistellutta työryhmää ansiokkaasta työstä. On ilahduttavaa, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin on nostettu keskeiseksi hallituskauden painopisteeksi. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

23.1.2008 Kansalaisyhteiskunnan osallisuus YK:ssa

YK-liitto pitää erittäin tervetulleena Alankomaiden aloitetta EU:n toiminnan systematisoimisesta YK:n kansalaisyhteiskuntasuhteiden tiivistämiseksi ja kannustaa Suomen hallitusta tukemaan hanketta. Lue lisää