Kannanotto/lausunto

YK-liiton tavoitteet tulevalle hallituskaudelle

Globaalit ongelmat ovat yhä tiukemmin sidoksissa toisiinsa ja niiden vaikutukset kertautuvat yhä nopeammin. Ongelmien ratkaiseminen edellyttää uusia keinoja niin Suomessa kuin YK:ssakin. Suomen YK-liitto painottaa suosituksissaan monenkeskistä yhteistyötä ja tulevaisuusajattelua.

Piirroskuva auramuodostelmassa lentävistä linnuista, yläreunassa otsikkona Suomen YK-liiton logo

Globaalit ongelmat ovat yhä tiukemmin sidoksissa toisiinsa ja niiden vaikutukset kertautuvat yhä nopeammin. Ongelmien ratkaiseminen edellyttää vahvaa monenkeskistä yhteistyötä ja uusia keinoja niin Suomessa kuin YK:ssakin. Ihmisoikeusperustainen kehityspolitiikka on keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikaa.

Viheliäisten ongelmien käsitteleminen on onneksi Suomen vahvuus, kuten myös ennakointikyky, tiedepohjainen päätöksenteko ja kansalaisyhteiskunnan osallistaminen. Pidetään niistä kiinni ja näytetään mallia navigoinnissa!

1. Suomi pohjoismaisen yhteistyön ja sääntöpohjaisen YK:n vahvistajana:

 • Suomi antaa vahvan tuen YK:n uudistumiselle ja YK:n Our Common Agenda - Yhteisen ohjelmamme toteuttamiselle.
 • Vahvistetaan pohjoismaista yhteistyötä konfliktien ennaltaehkäisyssä, aseidenriisunnassa ja rauhantyössä.
 • Nuorten ääni kuuluu vahvemmin ja tulevat sukupolvet huomioidaan päätöksenteossa.
 • Edistetään laajaa kansalaisosallistumista ja kriittistä medialukutaitoa.

2. YK:n tuloksellista työtä tarvitaan yhä enemmän – yleisrahoituksella turvataan tehokas tuki kriisitilanteissa niin Ukrainassa kuin muuallakin maailmassa:

 • YK-järjestöjen rahoitus nostetaan 30 prosenttiin kehitysyhteistyömäärärahoista.
 • Asetetaan askelmerkit kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7 % ja vähiten kehittyneiden maiden osuuden 0,2 % tason saavuttamiseksi bruttokansantulosta.
 • Tehdään johdonmukaista ja pitkäjänteistä ihmisoikeusperustaista työtä demokratian edistämiseksi ja huolehditaan ihmisoikeuspuolustajien suojelemisesta.
 • Vahvistetaan Suomen One UN verkoston ja Suomen YK-liiton työtä.

3. Globaalien ongelmien ratkaiseminen edellyttää ripeää muutosta - YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 tulee toteuttaa nyt, Suomi edelläkävijänä:

 • Varmistetaan hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä.
 • Luodaan valtion omistajaohjaukselle ja julkisille hankinnoille vahvat kestävyyskriteerit.
 • Kavennetaan oppimiseroja ja huolehditaan siitä, ettei ketään jätetä kehityksestä jälkeen.
 • Laaditaan kunnianhimoinen tasa-arvo-ohjelma.

Lue lisää:
Täsmennetyt hallitusohjelmatavoitteet 2023

YK-liiton politiikkasuositukset 2023.pdf