Tietoa YK:sta -pääkuva

Tietoa YK:sta

YK on ainoa olemassaoleva foorumi, joka tuo yhteen kaikki maailman valtiot. Tästä osiosta löydät tietoa YK:n perustoiminnasta ja rakenteista.

Mitä YK tekee?

YK perustettiin toisen maailmansodan jälkeen kansakuntien yhteistyöjärjestöksi, jonka tavoitteena oli suojella maailmaa uusilta sodilta. YK on ennen kaikkea valtioiden välisen keskustelun ja neuvottelun foorumi. YK:ssa kaikki 193 jäsenvaltiota voi käydä keskustelua vaikeista asioista ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Toiminnan pohjana on YK:n peruskirja (UN Charter).

Lue lisää.

YK-teemat

YK:n työn tärkeimmät teemat ovat rauha ja turvallisuus, ihmisoikeudet ja kehitys. YK:n työtä ovat myös kehitysyhteistyö, humanitaarinen toiminta ja kansainvälinen oikeus.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys -piktogrammi
Hover-taustapallo

Kestävän kehityksen tavoitteiden tulisi ohjata meidän kaikkien toimintaa.

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö-piktogrammi
Hover-taustapallo

Yksi YK:n tärkeimmistä tehtävistä on edistää kehitystä ja vähentää köyhyyttä.

Kansainvälinen oikeus

Kansainvälinen oikeus -piktogrammi
Hover-taustapallo

Kansainvälisen oikeuden tavoitteena on luoda perusta kansainväliselle järjestykselle ja edesauttaa rauhan saavuttamista.

YK:n perusrakenne

YK:n perusrakenteen voi yksinkertaistaa seuraaviin osiin:

Tarkemman kuvan järjestelmästä saa YK:n organisaatiokaaviosta.

Lisää tietoa YK:sta

Suomi YK:ssa

YK Suomessa

Usein kysytyt kysymykset