Rauha ja turvallisuus

YK perustettiin ylläpitämään maailmanrauhaa. Kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistäminen on edelleen järjestön keskeisin tehtävä.

YK:n peruskirjaan on kirjattu tavoite pelastaa tulevat sukupolvet sodan vitsaukselta ja edistää rauhaa ja turvallisuutta maailmassa.

Jäsenmaat ovat sitoutuneet ratkaisemaan keskinäiset kiistansa rauhanomaisin keinoin ja pidättymään väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä toista valtiota vastaan. YK:n tavoitteeksi on peruskirjassa asetettu myös kansakuntien välisten ystävällisten suhteiden kehittäminen.

Järjestön rauhantyössä on neljä keskeistä osaa: konfliktinehkäisy, rauhantekeminen, rauhanturvaaminen ja rauhanrakentaminen.

Vietnam pelto
Riisipelto Vietnamissa. Kuva: Kibae Park / UN Photo.

Valtioiden vai ihmisten turvallisuus?

Turvallisuuden käsitettä on aiemmin tulkittu hyvin kapeasti valtioihin kiinnittyvänä ja sotilaallisin keinoin taattavana turvallisuutena, jolloin se on ollut ensisijaisesti valtioiden turvallisuutta ja vasta toissijaisesti ihmisten turvallisuutta.

Uusi, laajempi tulkinta sen sijaan korostaa arjen turvallisuutta – riittävää ravintoa, puhdasta vettä sekä väkivallalta välttymistä. Puhutaan niin sanotusta inhimillisen turvallisuuden käsitteestä.

Inhimillisen turvallisuuden käsite tarkastelee turvallisuutta ihmisen, ei valtion tai kansakunnan, näkökulmasta. Sen mukaan vakaa taloudellinen ja sosiaalinen kehitys maapallolla on paras tae rauhan säilymiselle.

Näin ollen YK:n edistämät rauha, turvallisuus, kehitys ja ihmisoikeudet ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Turvallisuutta ei voi olla ilman kehitystä, kehitystä ei voi olla ilman turvallisuutta ja kumpaakaan ei voida saavuttaa, jos ihmisoikeuksia ei kunnioiteta.

Tämä on keskeinen ajattelutapa myös kestävän kehityksen tavoitteiden taustalla.

 

Lisää tietoa rauhasta ja turvallisuudesta