Humanitaarinen toiminta

Luonnonkatastrofit ja konfliktit aiheuttavat humanitaarisia kriisejä, jotka vaikuttavat etenkin siviilien elämään. Humanitaarista apua toimitetaan ihmishenkien pelastamiseksi.

Humanitaarisella avustustoiminnalla tarkoitetaan elämää pelastavaa ja suojelevaa toimintaa. Sitä annetaan erilaisten kriisien, kuten luonnonkatastrofien ja konfliktien, aikana ja niiden jälkeen.Toisin kuin kehitysyhteistyö, se on tarkoitettu lyhytaikaiseksi.

Humanitaarisen toiminnan tavoitteena on ihmishenkien pelastaminen, kärsimyksen lievittäminen ja ihmisarvon ylläpitäminen. Sen avulla myös ehkäistään kriisitilanteita ja vahvistetaan varautumista niihin.

Yleensä humanitaariset kriisit koskettavat eniten siviiliväestöä. Etenkin luonnonkatastrofit, kuten maanjäristykset ja hirmumyrskyt, vaikuttavat miljoonien tavallisten ihmisten elämään. Luonnonkatastrofit aiheuttavat suurta tuhoa etenkin köyhissä maissa, joissa yhteiskunnan infrastruktuuri saattaa olla heikko ja asutus tiivistä. Hätätiloihin ei aina ole valmistauduttu kunnolla.

Myös konfliktit aiheuttavat humanitaarisia kriisejä. Monet sodat ovat nykyisin valtioiden sisäisiä, mikä tarkoittaa, että taisteluita käydään myös siviilien asuinalueilla. Pakolaiset tarvitsevat usein humanitaarista apua, sillä he ovat saattaneet lähteä liikkeelle hyvinkin nopeasti.

Hyvin usein erilaiset kriisit kietoutuvat yhteen. Samaan humanitaariseen kriisiin voi liittyä etnisiä ja uskonnollisia konflikteja, ihmisoikeusrikkomuksia, nälkää ja pakolaisuutta. Yhä useammin kyseessä on pitkäaikainen prosessi, jolla on sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia ulottuvuuksia.