Kansainvälinen tuomioistuin

Kansainvälisen tuomioistuimen tehtävänä on ratkoa valtioiden välisiä kiistoja. Se on antanut päätöksiä muun muassa panttivankien ottamisesta, diplomaattisuhteista ja turvapaikkaoikeuksista.

Kansainvälinen tuomioistuin on YK:n tärkein oikeudellinen elin. Se ratkoo valtioiden välisiä kiistoja ja antaa neuvoa-antavia lausuntoja. Haagissa Alankomaissa sijaitseva tuomioistuin on ainoa YK:n päätoimielin, joka ei sijaitse New Yorkissa. Tuomioistuin perustettiin vuonna 1946.

Mitä kansainvälinen tuomioistuin tekee?

Kansainvälisen tuomioistuimen tehtävänä on ratkaista valtioiden välisiä kiistoja.

Tuomioistuin ei tutki tapauksia oma-aloitteisesti, vaan se käsittelee kysymyksiä, joita jäsenvaltiot tai YK tuovat sen tutkittaviksi.

Valtiot voivat sopia yhteisesti, että ne tuovat kiistansa tuomioistuimeen. Valtio voi myös viedä toisen valtion toimet tuomioistuimeen, jos kumpikin on esimerkiksi mukana kansainvälisessä sopimuksessa, joka sallii tällaisen ratkaisun. Silloin kummankin valtion on kuitenkin vielä erikseen hyväksyttävä tuomioistuimen toimivalta.

Kansainvälinen tuomioistuin: Lista kaikista tapauksista

Jatkuvuuden takaamiseksi yksi kolmasosa tuomioistuimen tuomareista valitaan kolmen vuoden välein. Tuomarien toimikausi kestää yhdeksän vuotta. Tuomari voidaan valita myös toiselle peräkkäiselle kaudelle.

Tuomareiden valinnassa noudatetaan samaa maantieteellistä tasapainoa kuin turvallisuusneuvostossa. Tuomioistuimen tuomarit ovat kuitenkin itsenäisiä eivätkä edusta työssään minkään valtion hallitusta. Tuomareiden tulee ennen työnsä aloittamista sitoutua toimimaan puolueettomasti.

Kiistojen ratkomisen lisäksi kansainvälinen tuomioistuin voi antaa myös neuvoa-antavia lausuntoja. YK:n yleiskokous ja turvallisuusneuvosto voivat pyytää sen lausuntoa mistä tahansa oikeudellisesta kysymyksestä. Muut päätoimielimet ja YK:n erityisjärjestöt voivat pyytää lausuntoja niiden omaan toimialaan kuuluvista kysymyksistä.

Tuomioistuimen antamat lausunnot eivät ole muodollisesti sitovia, mutta käytännössä sen arvovalta on niin suuri, että sen lausunnoilla on yhtä suuri painoarvo kuin sitovalla päätöksellä.

Ketkä päättävät?

Kansainvälisessä tuomioistuimessa on 15 puolueetonta tuomaria, jotka yleiskokous ja turvallisuusneuvosto valitsevat yhdessä. Yksi heistä toimii puheenjohtajana.

Kansainvälinen tuomioistuin Haagissa.
Haagissa sijaitsevan Kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) istuntosali. Kuva: Andrea Brizzi / UN Photo.

 

Yksittäiset ihmiset, kansat tai kansanryhmät eivät voi tuoda erimielisyyksiään kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tuomioistuimen päätökset ovat käsitelleet kansainvälisiä erimielisyyksiä, jotka ovat liittyneet esimerkiksi taloudellisiin oikeuksiin, diplomaattisuhteisiin, panttivankien ottamiseen ja turvapaikkaoikeuksiin.

Kansainvälisen tuomioistuimen päätökset ovat sitovia ja lopullisia, eikä niistä voi valittaa. Jos toinen valtio on sitä mieltä, ettei toinen ole noudattanut päätöstä, se voi viedä asian turvallisuusneuvoston käsittelyyn.