YK-järjestöt, rahastot ja ohjelmat

YK:hon kuuluu lukuisia rahastoja, ohjelmia ja erityisjärjestöjä, joiden tehtäviin kuuluu muun muassa taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen.

YK on läsnä jäsenmaissaan, etenkin kehittyvissä maissa, erilaisten YK-järjestelmään kuuluvien järjestöjen kautta. YK:n järjestöihin kuuluvat rahastot, ohjelmat ja erityisjärjestöt. Monet ovat mukana YK-järjestelmässä talous- ja sosiaalineuvoston välityksellä.

Rahastot ja ohjelmat ovat yleiskokouksen perustamia, ja ne raportoivat toiminnastaan suoraan joko yleiskokoukselle, talous- ja sosiaalineuvostolle tai YK:n pääsihteerille. Erityisjärjestöt puolestaan toimivat hyvin itsenäisesti. Lisäksi on YK:n ulkopuolisia kumppanijärjestöjä, jotka eivät toimi sen alaisuudessa.

Käytännössä järjestöjen toiminta on usein kehitys-, terveydenhuolto-, koulutus-, neuvonta- ja rahoitushankkeita, joiden tarkoituksena on vahvistaa valtioiden yhteiskunnallisia rakenteita. Monet järjestöt antavat myös humanitaarista apua.

Rahastot ja ohjelmat

YK:n rahastojen ja ohjelmien jäseniä ovat kaikki YK:n jäsenvaltiot. Niiden toiminta vastaa tarpeisiin, joita ei osattu ennustaa YK:n perustamiskokouksessa vuonna 1945. Monet perustettiin 1960-luvulla, kun monet kehitysmaat itsenäistyivät ja niiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseen tarvittiin voimavaroja.

YK:n rahastot ja ohjelmat:

 • YK:n asuinyhdyskuntaohjelma (United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat)
 • Maailman elintarvikeohjelma (World Food Programme, WFP)
 • YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)
 • Kansainvälisen kaupan keskus (International Trade Centre, ITC)
 • YK:n kehitysohjelma (United Nations Development Programme, UNDP)
 • YK:n tasa-arvojärjestö (UN Women)
 • YK:n pääomakehitysrahasto (United Nations Capital Development Fund, UNCDF)
 • YK:n hankepalveluiden toimisto (United Nations Office for Project Services, UNOPS)
 • YK:n apulaisasiantuntijaohjelma (Junior Professional Programme, JPO)
 • YK:n lastenrahasto (United Nations Children’s Fund, UNICEF)
 • YK:n pakolaisasiain valtuutetun toimisto (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR)
 • YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA)
 • YK:n vapaaehtoisohjelma (United Nations Volunteers, UNV)
 • YK:n väestörahasto (United Nations Population Fund, UNFPA)
 • YK:n yhteinen AIDS-ohjelma (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS)
 • YK:n ympäristöohjelma (UN Environment)

Rahastojen ja ohjelmien työ liittyy lähes kaikkeen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen sekä ihmisoikeuksien vahvistamiseen. Suuri osa niiden rahoituksesta on vapaaehtoista eivätkä ne saa rahoitusta YK:n budjetista.

Erityisjärjestöt

Erityisjärjestöt ovat osa YK-järjestelmää, mutta ne ovat laillisesti itsenäisiä kansainvälisiä järjestöjä, joilla on omat sääntönsä, jäsenkuntansa, toimielimensä ja taloutensa. Osa on aloittanut toimintansa jo ennen YK:n perustamista, osan YK on perustanut itse.

YK:n erityisjärjestöt:

 • Kansainvälinen työjärjestö (International Labour Organisation, ILO)
 • YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, UNESCO)
 • YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (Food and Agricultural Organisation, FAO)
 • Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (International Civil Aviation Organisation, ICAO)
 • Kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund, IMF)
 • Maailman postiliitto (Universal Postal Union, UPU)
 • Maailman terveysjärjestö (World Health Organisation, WHO)
 • Kansainvälinen televiestintäliitto (International Telecommunications Union, ITU)
 • Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime Organisation, IMO)
 • Maailman ilmatieteellinen järjestö (World Meteorological Organisation, WMO)
 • Maailman henkisen omaisuuden suojelujärjestö (World Intellectual Property Organisation, WIPO)
 • Maatalouden kansainvälinen kehittämisrahasto (International Fund for Agricultural Development, IFAD)
 • YK:n teollisen kehityksen järjestö (United Nations Industrial Development Organisation, UNIDO)
 • Maailman matkailujärjestö (United Nations World Tourism Organisation, WTO tai UNWTO)
 • Maailmanpankkiryhmä

YK-järjestelmään kuuluvat myös varsinaisen maailmanjärjestön ulkopuoliset Kansainvälinen atomienergiajärjestö, Maailman kauppajärjestö, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö sekä YK-yliopisto ja koulutusinstituutit.