YK:n sihteeristö

YK:n sihteeristön tehtäviin kuuluu muun muassa kokousten järjestäminen, tutkimustiedon etsiminen ja YK:n toiminnasta tiedottaminen suurelle yleisölle.

YK:n sihteeristö palvelee jäsenmaiden neuvotteluelimiä YK:ssa samaan tapaan kuin valtioissa ministeriöiden virkamiehet palvelevat poliittista johtoa. YK:n sihteeristössä on noin 40 000 kansainvälistä työntekijää, joiden ylin esimies on YK:n pääsihteeri.

Mitä YK:n sihteeristö tekee?

Sihteeristö vastaa YK:n hallinnosta ja toiminnan valmistelusta. Se valmistelee jäsenmaiden tekemiä päätöksiä, toteuttaa niitä ja hoitaa kokousten järjestelyt. Sihteeristön virkamiehet hallinnoivat YK:n rauhanoperaatioita, sovittelevat kansainvälisiä kiistoja YK:n edustajina, hankkivat tutkimustietoa, tilaavat selvityksiä kansainvälisistä ilmiöistä ja trendeistä sekä tiedottavat YK:n toiminnasta suurelle yleisölle.

YK:n pääsihteerit kautta aikojen

  • Trygve Lie (Norja), 1946–1952
  • Dag Hammarskjöld (Ruotsi) 1953–1961
  • U Thant, Burma (Myanmar) 1961–1971
  • Kurt Waldheim (Itävalta) 1972–1981
  • Javier Pérez de Cuéllar (Peru) 1982–1991
  • Boutros Boutros-Ghali (Egypti) 1992–1996
  • Kofi Annan (Ghana) 1997–2006
  • Ban Ki-moon (Etelä-Korea) 2007–2016
  • António Guterres (Portugali) 2017–

Pääsihteerin tehtävänä on johtaa YK:n toimintaa. Hänen työhönsä kuuluu kaikkien YK-elinten työn koordinointi (kansainvälistä tuomioistuinta lukuun ottamatta), budjettiesityksen laatiminen ja yleinen taloushallinto. Tehtäviin kuuluu myös pääsihteerin talletettavaksi annettujen kansainvälisten sopimusten ja jäsenmaiden tiedonantojen rekisteröinti ja julkistaminen.

Tärkeimmän valtioidenvälisen järjestön pääsihteerillä hänellä on paljon vaikutusvaltaa maailmanpolitiikassa. Hänen on kuitenkin valittava tarkoin, miten hän käyttää valtaansa, sillä hänen on säilytettävä YK:n jäsenmaiden luottamus.

Pääsihteerin poliittisiin tehtäviin kuuluu kertoa turvallisuusneuvostolle kaikenlaisista maailmanrauhaa ja turvallisuutta uhkaavista asioista. Hän voi yrittää välittää erilaisia kiistoja ja muistuttaa jäsenmaita näiden velvollisuuksista.

Apunaan pääsihteerillä on muun muassa johtoryhmä. Sen jäseninä on esimerkiksi apulaispääsihteeri sekä YK:n eri osastojen ja alajärjestöjen johtajia.

YK:n päämaja New Yorkissa
Kuva: Cia Pak / UN Photo.

Vaikka sihteeristö ohjaa ja hallinnoi YK-järjestelmän työtä, se ei tee poliittisia päätöksiä. Sen jäsenet eivät edusta omia kotimaitaan vaan YK:ta.

Sihteeristö jakautuu maatoimistoihin, osastoihin ja muihin toimistoihin. Maatoimistot sijaitsevat New Yorkin lisäksi Genevessä (Sveitsi), Wienissä (Itävalta) ja Nairobissa (Kenia).

YK:n pääsihteeri

Koko YK:n sihteeristön esimies on YK:n pääsihteeri. Tällä hetkellä pääsihteerin virassa on vuonna 2017 virassaan aloittanut António Guterres.

Pääsihteerin valitsee yleiskokous sen jälkeen, kun turvallisuusneuvosto on ensin suositellut tiettyä ehdokasta. Pääsihteerin kausi on viisivuotinen. Sama henkilö voi toimia pääsihteerinä korkeintaan kaksi kautta.