Kehitysyhteistyö

Yksi YK:n tärkeimmistä tehtävistä on edistää kehitystä ja vähentää köyhyyttä. Kehitys on paljon muutakin kuin talouskasvua.

Maailmanrauhan ylläpitämisen lisäksi yksi YK:n tärkeimmistä tehtävistä on edistää kehitystä.

YK:n peruskirjan mukaan yksi maailmanjärjestön neljästä päämäärästä on edistää kansainvälistä yhteistyötä, jotta kansainväliset taloudelliset, sosiaaliset, sivistykselliset ja humanitaariset ongelmat saataisiin ratkaistua ja jotta kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin.

Käytännössä YK pyrkii siis vähentämään köyhyyttä. Siksi se tekee kehitysyhteistyötä.

Yksi YK:n kantavista ajatuksista on aina ollut se, että myönteinen talouskehitys on paras tapa turvata koko maailman tasapaino. Talouskasvun tarkoituksena on turvata ihmisten ja ympäristön hyvinvointi, tukea oikeudenmukaista kaupankäyntiä, vähentää velkaantumista ja poistaa köyhyys.

Ajatus on osoittautunut käytännössä vaikeaksi, sillä talouskasvusta huolimatta vauraus jakaantuu maailmassa edelleen hyvin epätasaisesti.

Nykyisin YK:n kehitysyhteistyötoiminnan taustalla on ajatus inhimillisestä kehityksestä, jota etenkin YK:n kehitysohjelma UNDP soveltaa.

Maailman maiden inhimillisen kehityksen listaus julkaistaan joka vuosi. Inhimillisen kehityksen indeksi on YK:n kehitysjärjestön UNDP:n luoma mittari. Sen tavoite on seurata kehitystä laajemmin kuin pelkkien talousmittareiden avulla. Inhimillisen kehityksen indeksi vetää yhteen maiden elinajanodotteen, koulutustason ja tulotasoon liittyviä mittareita.

Inhimillinen kehitys on paljon muutakin kuin talouskasvua. Tavoitteena on maailma, jossa jokainen ihminen voi mahdollisimman pitkälle itse valita, millaista elämää haluaa elää. Riittävän toimeentulon lisäksi inhimillinen kehitys tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus hankkia riittävästi tietoa sekä elää pitkä ja terve elämä.

Inhimilliseen kehitykseen kuuluu viime kädessä kaikki, mitä ihmiset pitävät hyvänä, arvokkaana ja tavoiteltavana – esimerkiksi turvallisuus, ihmisoikeudet ja tunne osallisuudesta yhteiskuntaan.

Nykyisin YK:n kehitysyhteistyötä ohjaavat myös syyskuussa 2015 hyväksytyt kestävän kehityksen tavoitteet.