Tietoa YK:sta -pääkuva

Tietoa YK:sta

YK on ainoa olemassaoleva foorumi, joka tuo yhteen kaikki maailman valtiot. Tästä osiosta löydät tietoa YK:n perustoiminnasta ja rakenteista.

Alasivut

Todellisuus on hieman monimutkaisempi, mutta yksinkertaisuuden vuoksi YK:n perusrakenteen voi jakaa seuraaviin osiin:

Tarkemman kuvan järjestelmästä saa YK:n organisaatiokaaviosta.

YK-järjestelmän kuvausta on osin hankala erottaa järjestön temaattisen työn kuvauksesta. Tällä sivustolla ne kuitenkin esitellään selkeyden vuoksi erillisinä ja YK:n työn eri osa-alueista löydät tietoa YK-teemat-osiosta.

Siellä käsitellään erikseen kestävä kehitys, ihmisoikeudet, rauha ja turvallisuus, kehitysyhteistyö, humanitaarinen toiminta sekä kansainvälinen oikeus.

YK:n alkuperäisistä elimistä huoltohallintoneuvoston toiminta on lopetettu. Sen tehtävä liittyi siirtomaa-alueisiin, ja kun viimeinen huoltohallintoalue Palau itsenäistyi vuonna 1993, elin tuli käytännössä tarpeettomaksi.