Animaatioita YK:sta

Miksi meillä on YK?

YK:ssa käsitellään rauhaan ja turvallisuuteen, ihmisoikeuksiin sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä asioita. YK onkin maailman tärkein sopimuksentekopaikka. Animaatio kertaa YK:n tärkeimmät tehtävät perustamishetkestä nykypäivään.

Video: Nordic Media Productions.

Käytä animaatiota näissä tehtävissä >>

Siviilien suojelu sodissa ja konflikteissa

YK:n jäsenvaltioilla on painava velvollisuus suojella erityisesti lapsia sodissa ja konflikteissa. Animaatiossa kerrotaan, miten YK sekä kansainväliset lait ja säädökset suojelevat siviilejä ja ja sitovat sodan osapuolia.

Video: Nordic Media Productions.

Käytä animaatiota näissä tehtävissä >>

Ilmasto ja konfliktit

Animaatiossa kerrotaan, miten ilmastonmuutos ja konfliktit kytkeytyvät toisiinsa. Ilmastonmuutos ei itsessään aiheuta konflikteja, mutta on selvää, että se vaikuttaa pahiten köyhiin ja epävakaisiin valtioihin, joissa huono hallinto lisää konfliktien riskiä ja pahentaa jo valmiiksi haavoittuvien valtioiden ja alueiden tilannetta.

Video: Nordic Media Productions.

Käytä animaatiota näissä tehtävissä >>

Ihmisoikeudet ja kestävä kehitys

Animaatiossa kerrotaan, miten YK:n kestävän kehityksen toimintasuunnitelma Agenda 2030 on ankkuroitu tiukasti ihmisoikeusperiaatteisiin ja -standardeihin, mukaan lukien ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Video: Nordic Media Productions.

Human Rights and Sustainable Development

Käytä animaatiota näissä tehtävissä >>