Ihmisoikeustehtävä

Ihmisoikeustimantti

Mitä opin

Tarkastellaan ihmisoikeuksia. Harjoituksen avulla huomataan, että ihmisoikeudet liittyvät toisiinsa ja niiden tärkeysjärjestykseen laittaminen on lähes mahdotonta.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: YH, HI, ET

Ohjeet:

Ajatuksen herättelemiseksi katsokaa yhdessä aluksi yllä oleva video ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä.

Jaa moniste ihmisoikeuskorteista (liite) kaikille ryhmille. Kerro harjoituksen alussa, ettei tehtävälle ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. 

Jakaantukaa 3-5 hengen ryhmiin. Jaa jokaiselle ryhmälle ihmisoikeussopimusten artikloita sisältävät kortit. Valitkaa ryhmissä korteista yhdeksän tärkeintä ja asettakaa kortit timanttikuvioon (ks. esimerkkikuva liitteenä): 

  • Ylimmäksi tulee ryhmän mielestä tärkein oikeus, 
  • seuraavalle riville kaksi seuraavaa, keskenään yhtä tärkeää, muttei ihan ylimmän tasoista oikeutta, 
  • kolmannelle riville kolme seuraavaksi tärkeintä jne. 

Varatkaa timantin kokoamiseen aikaa noin 15 minuuttia. Asettakaa valmiit timantit muiden nähtäväksi ja perustelkaa ryhmissä valintanne. 

Lopuksi kysy, miltä harjoitus tuntui, oliko valitseminen vaikeaa, haastavaa, helppoa jne. Voiko timantin kääntää ympäri? Tavoitteena on saada osallistujat huomaamaan, että ihmisoikeudet liittyvät toisiinsa ja niiden tärkeysjärjestykseen laittaminen on lähes mahdotonta. 

Lähde: Ihmisoikeudet.net

Ihmisoikeuskortit Ihmisoikeustimantti