YK-päivän tehtävä

Lukutaitopäivä: Lukutaidon tila maailmassa

Mitä opin

Tutkitaan Globalis-tietokannasta maailman lukutaitotilastoja ja verrataan tilanteita eri maissa. Pohditaan syitä lukutaidon erilaisille tasoille eri maissa.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: GE, HY, MA

Ohjeet:

Ajatuksen herättelemiseksi katsokaa alla oleva video siviilien suojelusta sodissa ja konflikteissa. Tutustukaa yksin tai pareittain Globalis-tietokantaan osoitteessa www.globalis.fi. Etsikää sivustolta Tilastot-osio ja etsikää tietoa vapaasti valittavan maan koulutus- ja lukutaitotilanteesta. Vaihtoehtoisesti voitte valita kaksi maata ja verrata niiden tilastoja keskenään.

Ketsikää vastauksia pohdittaviin kysymyksiin hyödyntämällä Globaliksen Maat-osiota, maailman karttoja ja konfliktiartikkeleita. Kirjatkaa vastaukset ylös. Jos aikaa jää, vastaukset ja valittujen maiden lukutaitotilanne esitellään koko luokalle

Pohdittavia kysymyksiä:

  • Kuinka suuri osa väestöstä osaa lukea ja kirjoittaa tässä maassa?
  • Mitä syitä lukutaidon puutteelle voi olla?
  • Kuinka monta vuotta lapset käyvät koulua tässä maassa? Entä Suomessa?
  • Voiko koulutusvuosilla ja lukutaidolla olla yhteys? Miksi/miksi ei?
  • Vaikuttaako köyhyys tai vauraus tässä maassa koulutukseen?
  • Onko tässä maassa konfliktia? Vaikuttaako se mielestäsi koulutusmahdollisuuksiin ja väestön lukutaitoon?
Video: Nordic Media Productions.
Tyttöjä koulussa Palestiinassa
Tyttöjä koulussa Palestiinassa. Kuva: Rauli Virtanen.