Ihmisoikeustehtävä

Ihmisoikeusbingo

Mitä opin

Kerätään ihmisoikeuksiin liittyvää tietoa vertaisoppimalla.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, FI, TE, OPO, ET

Ohjeet: 

Tulosta jokaiselle oppilaalle yksi bingo-pohja oheisesta liitetiedostosta.

Ajatuksen herättelemiseksi ja aiheen alustukseksi katsokaa yhdessä yllä oleva lyhyt animaatiovideo.

Kierrelkää luokassa ja etsikää vastauksia toisiltanne. Omaan lappuun ei saa itse antaa vastauksia, eikä samalta henkilöltä ei saa kysyä vastausta kahdesti. Ensimmäinen, jolla on bingopohja täynnä, huutaa BINGO! 

Käykää pohja lopuksi yhteisesti lävitse, kohta kohdalta. Moniin kohtiin on paljon oikeita vastauksia, joista monet pohjaavat myös mielipiteisiin. 

Opettajan avuksi: 

  • Kuuluisia ihmisoikeustaistelijoita ovat esim. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Äiti Teresa, Martti Ahtisaari 
  • Ihmisoikeusjärjestöjä: Amnesty, Ihmisoikeusliitto, Seta, Vikes, Human Rights Watch, Oxfam
  • Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus tuli voimaan Suomessa vuonna 1991 (sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 1989).
  • Ihmisoikeus, joka ei täysin toteudu Suomessa: sukupuolten välinen tasa-arvo, alkuperäiskansojen oikeudet (saamelaiset) 
  • Kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia: Lapsen oikeuksien sopimus, Naisten syrjinnän kieltävä sopimus, Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 

Keskustelkaa esiin nousseita teemoista ja kysymyksistä. Oliko vastauksia vaikea löytää?

Ihmisoikeusbingo pelialusta