YK-päivän tehtävä

YK:n päivän tehtävä: Parempi maailma vuonna 2030?

Mitä opin

Tutustutaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, KU, HY, ET, FI, UE, ATK

Ohjeet:

Vuonna 2015 YK:n yleiskokouksessa allekirjoitettiin globaalit kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG). Tavoitteiden toteuttamisessa on mukana koko maailma, ja niihin onkin sitoutunut kaikki YK:n 193 jäsenvaltiota. Tavoitteita on 17, ja ne kattavat laajasti kaikki elämän osa-alueet. Tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Keskeistä tavoitteissa on saavuttaa parempi maailma meille kaikille kestävän kehityksen keinoin. 

Lisätietoa tavoitteista suomeksi UNDP:n ja YK-liiton-sivuilta sekä englanniksi UNDP:n ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden -sivuilta. 

Lämmittely:

Ajatuksen herättelemiseksi katsokaa yhdessä aluksi lyhyet videot YK:n merkityksestä sekä ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä.

Jakautukaa pareihin tai pienryhmiin, ja keskustelkaa: 

 • Mitä tarkoittaa kestävä kehitys? Mitä osa-alueita siihen kuuluu? Miten kestävä kehitys näkyy omassa elämässäsi? 
 • Mikä on tavoitteiden tarkoitus ja päämäärä? Kenelle tavoitteet kuuluvat? 
 • Miksi kestävä kehityksen tukeminen ja paremman maailman saavuttaminen on tärkeää? Miten se liittyy minun elämääni? 
 • Miettikää yhdessä, onko tavoitteita mahdollista toteuttaa valitsemalla vain osa tavoitteista. Miksi ei ole mahdollista? 
 • Mitä maailma, Suomi ja sinä itse voit tehdä tavoitteiden eteen? 

Valitkaa kestävän kehityksen 17 tavoitteesta mielestänne viisi tärkeintä tavoitetta. Käykää merkkaamassa tavoitteet taululle. Mitkä tavoitteet nousivat esiin? Perustelkaa valintojanne. 

Lämmittelyn jälkeen voitte toteuttaa tehtävästä joko versio A:n tai versio B:n. 

          A) Väittely 

Jakakaa luokka kahteen ryhmään. Argumentin toinen puoli on sitä mieltä, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat hyviä, ja tavoittelemisen arvoisia. Toinen puoli on sitä mieltä, että kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole hyviä/toimivia, eikä niitä kannata tavoitella. Aloittakaa asettamalla tuolit (ja pöydät) riveihin. Puolesta ja vastaan rivit ovat vastapäätä toisiaan. Joukkueet valitsevat oman rivinsä eteen väittelyn alustajan, joka kertoo oman joukkueensa aloituspuheenvuoron. Kun aloituspuheenvuorot on tehty, väittely lähtee liikkeelle.  

Kun väittely on ohi, puretaan kokemus yhdessä. Voitte pohtia luokkana ensin sitä, miltä väittely tuntui. Voitte pohtia muun muassa: 

 • Oliko vaikeaa väitellä aihetta vastaan? Entä miltä tuntui olla puolustuksessa?  
 • Mitä asioita/argumentteja väittelyssä sanottiin, mitkä jäivät mieleen? 
 • Oliko väittely vaikeaa? 
 • Oliko väittelyn keinoin asian läpikäynti hyvä menetelmä? 

          B) Valokuvausharjoite 

Jaetaan luokka pareihin tai pienryhmiin. Jokainen pari/pienryhmä saa valita yhden kestävän kehityksen 17 tavoitteesta (opettaja voi tässä kohtaa huolehtia, että tavoitteiden jako menee suunnilleen tasan). Kun tavoitteet on jaettu, pari/pienryhmä saa n. 20 minuutin ajan ottaa kuvia luokasta, koulun yleistiloista tai ulkoa, jotka heidän mielestään kuvastavat heidän valitsemaansa kestävän kehityksen tavoitetta. Jokainen pari/pienryhmä valitsee ottamistaan kuvista yhden kuvan, jonka haluavat esitellä. 

Kun kuvat on otettu, keskustellaan luokkana n.20-25min otetuista kuvista. Jokainen pari/pienryhmä esittelee vuorollaan valitsemansa kuvan, ja kertoo: 

 • Miten valittu kuva kuvastaa mielestämme kestävän kehityksen tavoitetta? 
 • Miltä kyseinen kuva voisi näyttää vuonna 2030? 
Video: Nordic Media Productions.