YK-päivän tehtävä

Luonnon monimuotoisuuden päivän tehtävä: ilmastopakolaisuus

Mitä opin

Tutustutaan ilmastopakolaisuuteen käsitteenä. Hahmotetaan syitä ilmiön taustalla ja pohditaan tulevaisuutta.

Tehtävän kuvaus

Jakautukaa pareihin. Toteuttakaa pareittain ns. pariporina kolmesta käsitteestä. Mitään ei aluksi tarvitse tietää, sillä pariporinan tarkoituksena on lämmitellä tehtävään.

Keskustelkaa käsitteistä tässä järjestyksessä. Käsitteet ovat:

  • ilmasto
  • pakolaisuus
  • ilmastopakolaisuus

Pariporinan jälkeen jakautukaa neljän hengen ryhmiin. Lähtekää ryhmissä tiedonhakuun. Hakekaa netistä ja sosiaalisen median kanavista tietoa ilmastopakolaisuudesta. Kirjoittakaa havaintojanne ja löytämiänne tietoja ylös. Pohdintanne voitte kirjoittaa joko paperille tai tietokoneelle, esimerkiksi powerpoint-esityksen muotoon.

Kirjoittakaa ainakin:

  • Mitä ilmastopakolaisuus tarkoittaa?
  • Kenestä voi tulla ilmastopakolainen?
  • Miten ilmastopakolaisuudesta puhutaan sosiaalisessa mediassa? Onko keskustelu erilaista eri kanavissa?
  • Kasvaako ilmastopakolaisuus tulevaisuudessa?

Lopuksi esitelkää pohdintanne muulle luokalle.