YK-päivän tehtävä

Lapsen oikeuksien päivä: Unelmana tulevaisuus

Mitä opin

Pohditaan omia tulevaisuuteen liittyviä odotuksia.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, OPO, HY, ET, FI

Ohjeet:

Ajatuksen herättelemiseksi katsokaa yhdessä aluksi yllä oleva video ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä. Kirjoittakaa pieni tarina itsestänne otsikolla "Kun minusta tulee iso...". Kirjoittakaa tulevaisuuden toiveistanne ja haaveistanne. Minkälaisena näette elämänne 10 vuoden kuluttua? Missä ja miten asutte? Minkälainen on perheenne, entä ystäväpiirinne? Varatkaa kirjoittamiseen aikaa noin puoli tuntia.

Kirjoittamisen jälkeen jakautukaa 4 hengen ryhmiin ja lukekaa tarinat ääneen toisillenne. Vertailkaa tarinoita keskenään. Onko ryhmällänne yhteneviä toiveita? Mitkä asiat erosivat eniten?

Laatikaa ryhmissä yksi yhteinen tarina, jossa sijoitatte päähenkilön johonkin muuhun maahan kuin Suomeen. Voitte koota maasta taustatietoa Globalis.fi -sivustolta tai pohjata tarinanne aikaisempaan taustatietoonne.

Kertokaa tarinat vuorotellen luokassa. Mitä ajatuksia ne herättävät? Erosivatko omat tulevaisuuden toiveenne kuvitteellisen henkilön toiveista? Jos erosivat, niin millä tavoin? Mistä arvelette erojen johtuvan?

Asiasanat