YK-päivän tehtävä

Lapsen oikeuksien päivä: Arki eri maissa

Mitä opin

Perehdytään eri maiden kulttuureihin ja elinolosuhteisiin lasten näkökulmasta.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, GE, HY, ET FI

Ohjeet: 

Ajatuksen herättelemiseksi katsokaa yhdessä aluksi alla olevat videot ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä sekä siviilien suojelusta sodissa ja konflikteissa. Jakaantukaa 4-5 hengen ryhmiin. Valitkaa valtio, jonka kulttuuriin, tapoihin ja elinolosuhteisiin perehdytte. Tietoa ja tilastoja eri valtioista löytyy osoitteesta: http://www.globalis.fi/ 

Selvittäkää: 

 • Maan lukutaitoprosentti ja koulunkäyntiaste
 • Odotettavissa oleva elinikä
 • Yleisimmät kuolinsyyt ja sairaudet 
 • Lapsikuolleisuuden aste ja äitiysterveydentila 
 • Lapsityövoiman käytön tila 
 • Taloudellinen tilanne ja BKT 
 • Yhteiskunnallinen tilanne ja puoluejärjestelmä 
 • Tasa-arvon tilanne ja naisten asema 
 • Yleisimmät elinkeinon muodot 
 • Yleisimmät tuonti- ja vientituotteet 
 • Viralliset kielet sekä mahdolliset muut kielet 
 • Historian keskeisimmät tapahtumat 
 • Kulttuurin ominaispiirteet 

Piirtäkää valtion kartta isolle paperille. Merkitkää karttaan keskeisimmät maantieteelliset alueet, kaupungit, joet ja järvet. Sijoittakaa löytämänne tiedot karttaan. Kuvittakaa kartta ihmishahmoilla, joiden kautta kuvaatte maan kulttuuria, tapoja ja ihmisten arkea.


Kootkaa kartat luokan seinälle ja esitelkää ne vuorotellen. Millaisia eroja ja yhteneväisyyksiä löydätte? 

Video: Nordic Media Productions.