Ihmisoikeustehtävä

Ihmisoikeusjulistuksen toteutuminen

Mitä opin

Pohditaan ihmisoikeuksien toteutumista omassa elämässä ja maailmassa.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, FI, HY, ET, OPO

Ohjeet:

Ajatuksen herättelemiseksi katsokaa yhdessä aluksi yllä oleva video ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä. Tutustukaa ensin ihmisoikeuksien julistukseen itsenäisesti n. 5 minuuttia. Jakautukaa seuraavaksi 3-5 hengen ryhmiin. Keskustelkaa, päteekö mielestänne ihmisoikeuksien julistuksen sisällöt edelleen nykypäivänä? Pitäisikö julistusta päivittää vai onko se hyvä sellaisenaan?  

Pohtikaa vielä jokainen artikla kerrallaan:

  • Toteutuuko oikeus Suomessa? 
  • Toteutuuko oikeus yleisesti ottaen kaikkialla maailmassa? 
  • Lisäisikö oikeuden toteutuminen ihmisten onnellisuutta? 
  • Onko oikeus universaali, eli hyväksyttävissä kaikkialla maailmassa? 
  • Onko tämä oikeus toteutunut kohdallasi? 
  • Voisiko koulumme edistää tämän ihmisoikeuden toteutumista?  

Lopuksi luokaa ryhmässä omin sanoin uusi ihmisoikeuksien julistus. Voitte keksiä myös uusia artikloita, ja ottaa pois vanhoja artikloita. Kun olette luoneet uuden julistuksenne, lukekaa ne ääneen luokalle. Pohtikaa luokassa julistuksienne sisältöä. Oliko julistuksissa muutettu sisältöjä radikaalisti? Miksi oli tai miksi ei? Tarvitseeko ihmisoikeuksien julistus päivitystä?

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus