ihmisoikeudet

Uutinen

Uutisen oletuskuva

26.6.2008 TSS-sopimuksen lisäpöytäkirjan teksti hyväksytty Ihmisoikeusneuvostossa

YK:n ihmisoikeusneuvostossa hyväksytty taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva valinnainen pöytäkirja parantaa yksityisten kansalaisten oikeusturvaa mahdollistamalla yksilövalitukset TSS-sopimuksesta. Lisäpöytäkirja astuu voimaan vasta yleiskokouksen käsittelyn ja 10 maan ratifioinnin jälkeen. Lue lisää