naisten oikeudet

YK-liittojen maailmanjärjestö WFUNA järjestää Genevessä nuorille suunnatun ihmisoikeuskoulutuksen, johon on mahdollista saada Suomen YK-liitolta tukea. Lue lisää

Kaikki YK-liiton ja NYTKIS ry:n järjestämässä tilaisuudessa puhuneet asiantuntijat olivat yhtä mieltä sitä, että naisten aseman ja oikeuksien edistämisestä on tullut kansainvälisissä yhteyksissä entistä vaikeampaa. Lue lisää

Suomi on saanut YK:n komitean loppupäätelmät raportistaan, joka koskee naisten oikeuksien toteutumista. YK:n CEDAW-komitean suositusten mukaan Suomen on toimittava tarmokkaammin naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi. Myös naisten ja tyttöjen sukupuolielinten silpomista ja prostituution kysyntää on kitkettävä. Lue lisää

Unescon raportista selviää, että mikäli kehitys jatkuu nykyisellään, kehitysmaiden nuoret naiset saavuttavat täyden lukutaitoasteen vasta vuonna 2072. Lue lisää

UNFPA:n varapääjohtaja Anne-Birgitte Albrectsen puhui eilen seminaarissa Towards Sustainable Development Through Cross-sectoral Approach kestävästä väestökehityksestä sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista uudessa kehitysohjelmassa. Myös presidentti Tarja Halonen puhui seminaarissa samoista teemoista. Lue lisää

Ministeri Elisabeth Rehn saarnasi Tuomiokirkossa viime viikon torstaina 24.10. rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivänä eli kansainvälisenä YK:n päivänä. "Olen joutunut omakohtaisesti kokemaan kuinka uskon voimin saadaan aikaan sekä hyvää että pahaa." Lue lisää

YK:n väestörahaston (UNFPA) tänään julkaisema raportti tuo esiin nuorten raskauksiin liittyviä haasteita. Varhaisessa iässä raskaaksi tuleminen vaikuttaa tyttöjen koulutukseen, terveyteen ja työllistymismahdollisuuksiin. Lue lisää

YK:n yleiskokouskausi on kiireistä aikaa mutta keskusteluiden, kokouksien ja foorumien viidakossa syntyy myös tärkeitä linjanvetoja ja merkittäviä saavutuksia. Tänään kokouskausi jatkuu yleiskeskustelujen avajaisilla ja kestävän kehityksen korkean tason poliittisessa foorumissa. Lue lisää

Joint UNA Tanzania, UNA Finland and WFUNA workshop "Gender, Sustainability and the Empowerment of marginalized groups" aims at increasing the capacity of UNAs and other civil society organizations to take part in advocacy work alongside the marginalized groups. The workshop takes place in Zanzibar, Tanzania, on September 23 - 27. Lue lisää

Vuoden 2013 maailman väestöpäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta nuorten naisten raskauksiin ja synnyttämiseen liittyvitä riskeistä. Lisäksi teemapäivä pyrkii vahvistamaan nuorten naisten oikeutta perhesuunnitteluun, sekä kannustaa toimintaa, joka tukee tämän oikeuden toteutumista maailmanlaajuisesti. Lue lisää

Sivut

Subscribe to naisten oikeudet