Uutinen

Suomi raportoi YK:lle naisten oikeuksista

14.5.2012

Suomi on antanut YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevälle komitealle seitsemännen määräaikaisraporttinsa kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta. Raportti kattaa ajanjakson lokakuusta 2007 syyskuuhun 2011.

Suomi selostaa raportissaan naisten syrjinnän poistamiseen tähtääviä lainsäädännöllisiä, oikeudellisia ja hallinnollisia toimenpiteitään sekä vastaa komitean esittämiin loppupäätelmiin ja suosituksiin. Raportti käsittelee muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön kehitystä, naisten tasa-arvoon työmarkkinoilla tähtääviä toimenpiteitä sekä maahanmuuttaja- ja muiden vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten syrjinnän poistamiseen tähtääviä toimia.

Heinäkuussa 2010 Suomi toimitti YK:lle yksityiskohtaiset tiedot naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevien suositusten täytäntöönpanosta.

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus hyväksyttiin vuonna 1979 ja se tuli Suomessa voimaan vuonna 1986.

Suomen raportti käsitellään naisten syrjinnän poistamista käsittelevässä komiteassa aikaisintaan syksyllä 2014.

Lisää aiheesta:

Suomen määräaikaisraportit ja komitean loppupäätelmät (ulkoasiainministeriön verkkopalvelu)