FN-dagen

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Ihmisoikeudet 75

Human Rights Day

 

FN:s generalförsamling godkände den 10 december år 1948 den globala deklarationen om de mänskliga rättigheterna. År 1950 deklarerade generalförsamlingen att 10 december är den Internationella dagen för mänskliga rättigheter. 

Avsikten med den internationella dagen för mänskliga rättigheter är att fira de rättigheter som är tryggade för alla människor i internationella avtal om mänskliga rättigheter.  Målet med dagen är dessutom att påminna om de skyldigheter som hänför sig till rättigheterna,  och om allas ansvar att främja dessa rättigheter globalt.

Värnandet om de mänskliga rättigheterna och förverkligandet av dem ingår i FN:s kärnuppgifter. De mänskliga rättigheterna är på ett övergripande sätt närvarande i hela FN-systemet, i målen om en hållbar utveckling och i frågor som gäller fred och säkerhet.

Visste du att

Vi enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR för tillfället i världen har fler flyktingar än någonsin tidigare.  Över 70 miljoner människor har tvingats fly från krig, förföljelse och konflikter.

Konflikter ökar också risken för människohandel. Människohandel är ett allvarligt människorättsbrott och den tar sig olika former, såsom tvång till prostitution, brottslig  verksamhet, tvångsarbete eller tvingade barnsoldater. Största delen av offren för mänmänniskohandel är kvinnor och flickor. De flesta identifierade människohandelsfallen hänför sig till sexuellt utnyttjande.

FN:s konvention om funktionshindrade personers rättigheter godkändes i december 2006 av FN:s generalförsamling. Det är det första täckande människorättsavtalet på 2000-talet. Finland var bland de första länderna att underteckna konventionen redan i maj 2007, men den trädde I kraft först i juni 2016.

Källor: Maailma.net , UNHCR, Temadagens hemsidor