Människorättsuppgift

Seger för de mänskliga rättigheterna?

Vad jag lär mig

Vi bekantar oss med deklarationen om de mänskliga rättigheterna och hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i världen.

Beskrivning av uppgiften

MO, HI, SL, LK, FI, SHL 

Direktiv: 

Dela in er i grupper om 3 – 4 elever. Välj en artiklel/grupp i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Läraren ser till att artiklarna fördelas jämnt bland grupperna. Sök på nätet efter nyheter, bilder och andra artiklar  som hänför sig till den artikel ni har valt. Bedöm hur rättvisa förverkligas enligt det material ni samlat in. Berättar bilden eller nyheten om missförhållanden eller positiva framsteg? 

Sammanställ en diapresentation av de nyheter och bilder ni valt. Rubricera presentationen enligt den artikel ni valt. Presentera ert arbete i tur och ordning i klassen.  

Diskutera slutligen tillsammans:  

  • Hur bedömer ni tillståndet för de mänskliga rättigheter ni valt att presentera i dagens värld? 

  • Finns det regionala skillnader i graden av förverkligande/ icke förverkligande av de mänskliga rättigheterna? 

  • Vilka rättigheter förverkligas sämst och vilka bäst? 

  • Vem är oftast det första offret för brott mot de mänskliga rättigheterna? 

  • Skulle vi på 2020-talet behöva nya mänskliga rättigheter? 

Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus