Människorättsuppgift

Jag har yttrandefrihet

Vad jag lär mig

Vi funderar över förhållandet mellan rättigheter och skyldskyldigheter.

Beskrivning av uppgiften

Direktiv: 

Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet för alla. Det finns dock situationer där det är möjligt att begränsa yttrandefriheten. Man får däremot inte medvetet i yttrandefrihetens namn skada andras grundrättigheter eller rykte. Yttrandefriheten kan begränsas också om den nationella säkerheten, den allmänna ordningen, hälsan eller moralen är hotade. 

Fundera i par eller smågrupper över yttrandefriheten och gränserna för yttrandefriheten. Välj en  sekreterare som under diskussionens gång antecknar några aspekter.

  • Vad innebär yttrandefrihet? 

  • Kommer ni på en situation, där yttrandefriheten kan begränsas? 

  • Vilka kan riskerna vara med att begränsa yttrandefriheten? 

  • Var gäller yttrandefrihetens rättigheter och skyldigheter ? 

  • Vad betyder yttrandefriheten i ditt eget liv? 

Då grupperna har diskuterat och antecknat diskussionens innehåll går vi i hela klassen igenom resultaten av smågruppsarbetet. Varje grupp presenterar i tur och ordning sina diskussioner och slutligen diskuterar hela klassen vilka tankar övningen väckte och det nya vi lärde oss.