Människorättsuppgift

Milstolpar för de mänskliga rättigheterna

Vad jag lär mig

Vi bekantar oss med deklarationen om de mänskliga rättigheterna och förverkligandet av mänskliga rättigheter.

Beskrivning av uppgiften

Läroämnen: MO, HI SL, LK, FI, SHL 
 

Direktiv: 
 
Bekanta er i par eller smågrupper med deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Läraren delar in er i grupper om 3-4 elever. Fundera i grupperna hur deklarationens rättigheter har förverkligats i Finland och i världen.  

Gör därefter i grupperna upp en tidslinje, där ni antecknar milstolpar i förverkligandet av de mänskliga rättighetern,  och övriga betydande stunder i de mänskliga rättigheternas historia. Ni kan göra tidslinjen på papper eller som en diapresentation.  

Som milstolpar för de mänskliga rättigheterna kan ni anteckna exempelvis: 

  • Erkännandet av medborgerliga rättigheter för afroamerikanerna i Förenta staterna 

  • Apartheids fall i Sydafrika 

  • Rösträtt för kvinnor i Schweiz 

  • Avskaffandet av kriminaliseringen av homosexualitet i Finland  

Då ni gjort upp tidslinjen, presentera den för klassen. Då presentationerna är klara, håll då en slutdiskussion i hela klassen om övningen. 

Fundera exempelvis på : 

  • Vilka händelser är kopplade till att milstolparna uppnåddes? Bedöm den världspolitiska situationen och relationen mellan stormakterna. Vad kommer ni fram till? 

  • Hur har människorättssituationen förändrats från 1940-talet fram till vår tid? 

  • Var finns det ännu brister? 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Ämnesord