Människorättsuppgift

Minnesspel om mänskliga rättigheter

Vad jag lär mig

Vi lär oss om de mänskliga rättigheternas odelbarhet och om jämställdhet i våra egna liv.

Beskrivning av uppgiften

Läroämnen: MO, RE/LK, BK 

Direktiv för klasserna 1 - 4 

  1. Skriv ut och klipp minnesspelkort till alla grupper (Obs! För att få ett par, skriv ut korten två gånger). 

  1. Dela ut korten till smågrupperna. Placera ut korten med textsidan nedåt på bordet, som ett minnesspel.  

  1. Sök par i minnesspelet och diskutera hur rättigheterna förverkligas i era egna liv. 

  1. Var och en väljer två människorättskort och tecknar en bild ur sitt eget liv, där dessa två rättigheter förverkligas.  

Direktiv för klasserna 5 - 6 

  1. Skriv ut och klipp minnesspelkort till alla grupper (Obs! bara en gång). 

  1. I den här minnesspelsversionen finns det inga identiska kortpar. Eftersom de mänskliga rättigheterna är odelbara och en rättighet stöder den andra, kan vilket kort som helst i spelet vara ett par till ett annat det berättas inte för spelarna i början, men det märker spelarna under spelets gång och då de diskuterar varför alla kort kan ingå i ett par. 

  1. Var och en väljer två människorättskort och tecknar en bild ur sitt eget liv där dessa två rättigheter förverkligas. Alternativt skriver eleverna en text om kopplingen mellan de två mänskliga rättigheter de valt (modersmålstimmen). 

människorättskort