YK-päivä

Luonnon monimuotoisuuden päivä

niittykasveja
Kuva: Elina Laiho.

International Day for Biological Diversity

YK:n yleiskokous on julistanut 22. toukokuuta kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden päiväksi. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa.

Luonnon monimuotoisuudella, eli biodiversiteetillä, tarkoitetaan elämän koko kirjoa; lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Maapallon elinympäristöt ovat kehittyneet miljardien vuosien aikana ja mahdollistavat tällä hetkellä noin 1,75 miljoonan tunnetun eliölajin elämän.

Luonnon monimuotoisuutta on myös suojeltava, ennen kaikkea ihmisen toimien seurauksilta. Panostamalla kestävään kehitykseen varmistamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen myös tulevaisuudessa.

YK:n biologisen monimuotoisuuden yleissopimus

Rio de Janeirossa solmittiin vuonna 1992 YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. Sopimuksen tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuutta ja edistää biologisen monimuotoisuuden suojelua ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Vuonna 2012 YK järjesti uuden kestävän kehityksen konferenssin Rio de Janeirossa (Rio+20). Jäsenmaat vakuuttivat olevansa edelleen sitoutuneita kestävän kehityksen edistämiseen, joskin talouskriisin kourissa kamppailevan kansainvälisen yhteisön oli aiempaa hankalampaa päästä sitoviin päätöksiin.

Rion tärkeimpiin tuloksiin kuului kestävän kulutuksen ja tuotannon 10-vuotisohjelman hyväksyminen. Ohjelman tavoitteena on edistää siirtymää kestäviin kulutus- ja tuotantotapoihin kaikissa maissa parantamalla resurssitehokkuutta, edistämällä talouskasvua, joka ei tapahdu ympäristön kustannuksella, sekä luomalla uutta ihmisarvoista työtä ja vähentämällä köyhyyttä.

Miljoona lajia vaarassa

Vuonna 2019 julkaistun YK:n raportin mukaan jopa miljoona eläin- ja kasvilajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Yhdenkin lajin katoamisella voi olla ravintoketjun kautta kauaskantoinen vaikutus ekosysteemiin.

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vaikuttaa myös ihmisten terveyteen. Biodiversiteettikato voi johtaa koronaviruksen kaltaisten eläinperäisten sairauksien lisääntymiseen.

Tänä YK:n teemapäivänä juhlistamme ja korostamme maailman biodiversiteetin ja lukuisten ekosysteemien verkoston tärkeyttä.

Kuuntele YK-liiton podcast: Olemisemme ympäristöperusta - kaupunkiniityt