Kestävän kehityksen tehtävä

Symbolikortti-peli

Mitä opin

Opitaan avain-, tulokas-, vieras-, valta- ja sateenvarjolaji -käsitteiden ymmärtämistä ja lajien biodiversiteettia.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: YM, AI

Opetusosio 

1. Opettaja askartelee etukäteen viisi symbolikorttia, joissa on kuvasymboleina esimerkiksi avain, sateenvarjo, ihminen, lippu ja tassu. Nämä symbolit vastaavat alla olevia lajikategorioita. Pidetään aluksi opetustuokio siitä, mitä kukin kuvasymboli tarkoittaa.

 • Avainlaji = ekosysteemin kannalta välttämätön laji  
 • Tulokaslaji = ei kotoperäinen, vaan levittäytynyt mm. ilmaston muuttuessa  
 • Vieraslaji = tahallinen tai tahaton ihmisen toiminnan kautta levinnyt laji  
 • Sateenvarjolaji = tämän lajin suojelu hyödyttää muita lajeja  
 • Valtalaji = yleinen laji  

2. Seuraavaksi valitaan lajikorteista mm. alla olevia:

Lajikortit voi tulostaa täältä. (Lisää vinkkejä erilaisiin lajikorttitehtäviin löytyy samalta Ulkoluokka.fi -sivustolta.)

 • Avainlaji: vesiselkärangattomat, pölyttäjät, muurahaiset, haapa, koivu jne.
 • Sateenvarjolaji: tummaverkkoperhonen, maamehiläinen, kuukkeli, valkoselkätikka, liito-orava
 • Vieraslaji: Espanjansiruetana, lehtokotilo, koloradokuoriainen, aasianrunkojäärä, lupiini, täplärapu, kaukasianjättiputki, kaniini
 • Tulokaslaji: rusakko, supikoira, metsäkauris, valkoposkihanhi, hirvikärpänen Valtalaji: peippo, varis, leppäkerttu, kettu, mänty, hauki, ym. yleiset lajit

3. Otetaan symboli- ja lajikortit mukaan ja lähdetään luontoon.

Ulkopeliosio  

 1. Opettaja laittaa symbolikortit esille maahan riviin tai korkeammalle ja ohjeistaa pelin.
 2. Oppilaat piilottavat lajikortteja (kukin vähintään yhden) lähimaastoon, niin että kortin kulma jää näkyviin.  
 3. Opettajan annettua luvan oppilaat etsivät kortteja ja vievät kortit oikean symbolin luokse.  
 4. Oppilaat pohtivat oikeita symboleja opettajan kanssa.  
 5. Etsitään lajikorteista jokin valtalaji lähiympäristöstä ja ehkä harvinaisempiakin lajeja tunnistetaan yhdessä.  
 6. Voidaan sopia jatkoksi yhteinen projekti, jossa parannetaan jonkin sateenvarjolajin (esim. tummaverkkoperhosen) elinolosuhteita. 

Alkuperäinen idea Luontokoulu Korento