Kestävän kehityksen tehtävä

Terveys, hyvinvointi ja ympäristö

Mitä opin

Opitaan luontoympäristöjen vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan, että liikkuminen ja mielenhyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat tulisi olla luontevasti osana jokaista koulupäivää. Tieto-osuuden jälkeen löytyy kolme luonnossa suoritettavaa tehtävää: hyvien tekojen keko, voimavarataulu ja onnistujien metsäkokous.

Tehtävän kuvaus

Kuvassa on sydämenmuotoinen kivi.
Heidi Heiskanen

Oppiaineet: TT, LI, YM, PS, BI, KU

Terveys, hyvinvointi ja ympäristö -oppituntimateriaali koostuu luento-osuudesta ja kolmesta luonnossa toteutettavasta tehtävästä. Tehtävien kestot ovat 20-45 min. / tehtävä.

Luontoympäristöjen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen on tunnistettu yhdeksi terveyden edistämistyön tavoitteeksi sekä Suomessa että ulkomailla. Luontoalueet, niin vesi kuin viheralueetkin, ovat rakennetussa ympäristössä yksi terveydenhuollon voimavara. Luonnonmukaisesti hoidettu ja rakentamaton luontoympäristö on tuotantokustannuksiltaan myös edullinen vaihtoehto verrattuna rakennettuihin liikuntapaikkoihin.

Luonnossa liikkuminen vaikuttaa positiivisesti myös sosiaaliseen hyvinvointiin. Yhteiset luontokokemukset tarjoavat sosiaalisia vuorovaikutustilanteita. Tämä puolestaan vahvistaa yhteenkuuluvuudentunnetta ja kanssakäymistä toisten kanssa. Luonto ympäristönä vaikuttaa jokaiseen yksilöön positiivisesti lisäämällä sekä aktiivisuutta että osallisuutta yhteisön jäsenenä toimimisessa.

Tiesitkö, että:

 • Jo 5 minuutin luonnossa olon jälkeen alkaa tapahtua rentoutumista ja stressin lievittymistä
 • 10 minuutin jälkeen verenpaine alkaa laskea ja pulssi tasoittua
 • 20 minuutin jälkeen mieliala alkaa kohentua
 • 60 minuutin jälkeen tarkkaavaisuus lisääntyy
 • 2 h jälkeen elimistön puolustuskyky alkaa parantua
 • 5 h jälkeen positiiviset tunteet lisääntyvät

Luonnossa liikkuminen ja oleminen on yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin. Psyykkistä hyvinvointia voidaan pitää yllä säännöllisillä lähiluontoalueiden käytöllä tai luontomatkoilla kaupungin ulkopuolisiin luontokohteisiin

Elvyttävässä ympäristössä on mahdollisuus vapautua stressistä ja ladata akkuja. Tarvitsemme elvyttävää ympäristöä erityisesti stressaavissa tilanteissa, kun tiedonkäsittelykapasiteettimme on koetuksella, aistit ylikuormittuvat ja joudumme jatkuvasti pitämään tarkkaavuutta yllä. Luonto oppimisympäristönä rauhoittaa, elvyttää ja lisää hyvinvointiamme.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan, että liikkuminen ja mielenhyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat tulisi olla luontevasti osana jokaista koulupäivää. Hyvinvointia edistävät yhteistyö, vuorovaikutus ja monipuolinen tekeminen. Luonto mahdollistaa oppilaille ja kasvattajille rikkaan ja monipuolisen hyvinvointia tukevan oppimisympäristön.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan myös, että: ”Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen.” Oppilas nähdään aktiivisena toimijana vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tiedon omaksumisessa tärkeänä nähdään syys-seuraussuhteen ymmärtäminen ja reflektointi. Luonnossa syy-seuraussuhteiden oppiminen on läsnä kaikkialla.  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428613/

Sirpa Arvosen kehittämät Metsämieli- menetelmät yhdistävät upealla tavalla luonnon terveysvaikutukset mielentaitoja vahvistaviin harjoituksiin. Seuraavat Metsämieli-harjoitukset koostuvat erilaisista läsnäolo-, virkistys-, voimavara ja mielentaitoharjoituksista luonnonhelmassa. Lue lisää Sirpa Arvosen kirjasta Metsämieli-luonnollinen menetelmä mielentaitoihin ja sivulta www.metsamieli.fi.

Heidi Heiskanen

Alta löydät kolme erilaista luonnossa tehtävää Metsämieli-harjoitusta.

HARJOITUS 1 - HYVIEN TEKOJEN KEKO

Kuvassa on metsää.
 • Kohderyhmä: eriytettävissä eri ikäryhmille
 • Ryhmän koko: n. 10–20
 • Oppiaineet: TT, LI, YM, PS, BI
 • Kesto: 20 min
 • Tarvittavat välineet: luonnon materiaalit (huom. jokamiehen oikeudet, irrallaan olevia risuja ja käpyjä voi kerätä)

Ohjeistus oppilaille:

1. Pysähdy mieluisaan paikkaan metsässä.
2. Kerää pieniä risunpätkiä tai käpyjä.
3. Mieti tämän viikon aikana toisille tekemiäsi hyviä tekoja tai ystävällisiä sanoja.
4. Mieti pieniä, tavalliseltakin tuntuvia ystävällisyystekoja.
5. Kokoa keko ystävällisyyksistä, yksi risunpätkä tai käpy = hyvä teko.
6. Kun olet tunnistanut 10–20 tekoa, huokaise ja hengähdä.
7. Katsele hyvien tekojesi kekoa. Tunnista, millaisia tunteita se sinussa herättää.

(Arvonen 2014, 171. Metsämieli –Luonnollinen menetelmä mielentaitoihin)

Pohtikaa ryhmässä hyvien tekojen tärkeyttä.

 • Millaisia hyviä tekoja voit tehdä toisille?
 • Millaisia hyviä tekoja haluaisit sinulle itsellesi tehtävän?
 • Mitä hyvät teot sinulle merkitsevät, entä toisille?
 • Halutessaan voi yhdessä jakaa kokemuksia kekojen hyvistä teoista.
 • Vaihtoehtoisesti voi tehdä toisen keon viereen, jossa tehtävänä on miettiä tämän viikon aikana hyviä tekoja, joita joku muut on tehnyt sinulle.

HARJOITUS 2 - VOIMAVARATAULU

Kuvassa on luonnonmateriaaleja tauluksi aseteltuna.
 • Kohderyhmä: eriytettävissä eri ikäryhmille
 • Ryhmän koko: n. 10–20
 • Oppiaineet: Terveystieto, ympäristötieto, liikunta, kuvataide
 • Kesto: 20–40 min
 • Tarvittavat välineet: luonnosta löytyvät materiaalit (huom. jokamiehenoikeudet)

Ohjeistus oppilaille:

 1. Piirrä kepillä voimavarataulusi kehykset tai tee kehys pienistä kivistä, kepeistä tai kävyistä.
 2. Etsi maastosta kiviä, kukkia, heinänkorsia, käpyjä, risuja, joita voit hyödyntää symboleina taulusi tekemisessä. Päätä itse, mitä kukin luonnonelementti edustaa tai mitä sillä haluat merkata tauluusi. Ethän revi puita, sammalta, jäkälää tai naavaa.
 3. Merkkaa tauluun nykyinen elämänkohtasi keräämilläsi luonnonmateriaaleilla.
 4. Mieti elämäsi tärkeimpiä tukipilareita ja asioita, joita arvostat eniten. Minkä eteen olet valmis tekemään kaikkesi? Lisää nämä arvot symboleina tauluusi.
 5. Piirrä tauluun nykyhetkestä viiva tai reitti kohti seuraavaa kohti vuosineljännestä.
 6. Kuvaa viikoittaisia ja kuukausittaisia, säännöllisesti toistuvia hyvää mieltä tuovia asioita ja hyvinvointitaitojasi erilaisilla symboleilla, esim. kauniilla kivillä tai kasveilla. Miten ne liittyvät elämänarvoihisi?
 7. Kun taulu on valmis, ota siitä valokuva tai paina se mieleesi.

(Arvonen 2014, 168. Metsämieli –Luonnollinen menetelmä mielentaitoihin)

HARJOITUS 3 - ONNISTUJIEN METSÄKOKOUS

Kuvassa on sydämenmuotoinen kivi.
 • Kohderyhmä: eriytettävissä eri ikäryhmille
 • Ryhmän koko: n. 10-26
 • Oppiaineet: Liikunta, Ympäristötieto, Terveystieto, Psykologia
 • Kesto: 45 min
 • Tarvittavat välineet: Ei tarvittavia välineitä. Valitse sopiva reitti ja kokoontumispaikka lähimetsästä.

Ohjeistus oppilaille:

 1. Ryhmän kokoontuessa sovitaan aihe, josta kerätään ideoita, onnistumisia ja mahdollisuuksia. Onnistumistalkoiden tarkoituksena on palautteen antamisen ja saamisen harjoittelu sekä onnistumisista oppiminen.
 2. Kävellään ensin pareittain ja kumpikin osapuoli kertoo vuorotellen toisilleen viime päivien onnistumisesta. Onnistumistarinoita voi houkutella esiin vastaamalla kysymykseen missä olet onnistunut viime päivinä/ viikkoina, vaikka onnistuminen olisi vaatinut ponnisteluja.
 3. Seuraavaksi pari kyselee toisiltaan onnistumisesta lisää. Mikä oli se kyky tai taito, joka auttoi onnistumaan?
 4. Pysähdytään porukalla piiriin metsäaukiolle tai nuotiopaikalle. Sovitaan, että jokainen esittelee kävelyparinsa onnistumistarinan lyhyesti toisille. Muut keskittyvät kuuntelemiseen. Jokaisen tarinan kohdalla muut nostavat peukalot ylös ja taputtavat onnistujalle.
 5. Kun tarinat on kerrottu, kätellään kaikki kokoustajat ja toivotetaan kaikille lisää onnistumisia.
 6. Luontoympäristössä yhdessä keskusteleminen ja rento tunnelma luovat tunnejäljen kokouksesta. Metsäkokouksessa yhdessä tehdyt päätökset jäävät mieleen. Metsä myös yhdistää ja kytkee toimijoita, joten päätöksiin sitoudutaan ja niihin usein kasautuu tekemisen energiaa.

(Arvonen 2014, 191. Metsämieli –Luonnollinen menetelmä mielentaitoihin)

LÄHTEET

 • https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428613/
 • Perusopetuslaki 628/1998 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
 • Arvonen S. Metsämieli. Luonnollinen menetelmä mielentaitoihin. 2.painos. Metsäkustannus, 2014.
 • Sovijärvi O., Arina T., Halmetoja J. Biohakkerin stressikirja. Hallitse hermostosi, palaudu tehokkaasti ja saavuta unelmasi. Biohacker Center BHC OY 2018