YK-päivän tehtävä

Monimuotoinen luonto vuonna 2030?

Mitä opin

Käsitellä luonnon monimuotoisuutta ja muutokseen vaikuttavia syitä.

Tehtävän kuvaus

Tutustukaa ensin itsenäisesti käsitteisiin biologinen monimuotoisuus, ekosysteemi, aavikoituminen, sukupuutto, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys.

Jakautukaa tämän jälkeen 3-4 hengen ryhmiin ja lukekaa ryhmän kesken Agenda 2030 tavoitteen kohta 15, Maanpäällinen elämä.

Kuvitelkaa vuosi 2030. Piirtäkää maisemakuva, miltä luonto näyttää kuvassanne? Onko vuoden 2030 luonnossa paljon eroja 2020-luvun luontoon? Onko maisemassanne kuvattuna metsää tai vesistöjä? Mitä eläimiä kuvastanne löytyy? Kirjoittakaa kuvaan vielä arvioimianne faktoja ja tietoja luonnon tilasta vuonna 2030.

Lopuksi pohtikaa mitä me kaikki voimme tehdä tavoitteen 15 toteutumiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Mitä voimme tehdä hallitustasolla, entä yksilötasolla. Onko jo liian myöhäistä toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi?

Tavoite 15: Maanpäällinen elämä