Kestävän kehityksen tehtävä

Maatumiskoe

Mitä opin

Opitaan, miksi jätteiden lajittelu on tärkeää luonnon hyvinvoinnin kannalta. Opitaan jätteiden maatumisajoista sekä ymmärretään maatuvien ja ei maatuvien jätteiden ero.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: YM

Luontoon päätyvät jätteet kuormittavat valtavasti maapalloamme ja tuhoavat luonnon monimuotoisuutta. Tämä johtaa eri eläin- ja kasvilajien tuhoutumiseen. Varsinkin muovin määrä luonnossa - maalla ja merellä - on erityisen huolestuttava. Mikromuovia päätyy myös ihmisten elimistöön erityisesti juomaveden mukana.

Pohditaan, miksi on tärkeää lajitella jätteet ja miten ne lajitellaan. Keskustellaan, mitkä jätteet maatuvat nopeasti ja mitkä hitaasti tai mitkä eivät ollenkaan. Lisää tietoja jätteiden maatumisajoista löytyy esimerkiksi 

Havainnollistavana maatumistehtävänä voidaan haudata tietty määrä erilaisia jätteitä maahan koulun lähelle tai omaan ”terraarioon”. Haudattavaksi valitaan sekä maatuvia että ei maatuvia jätteitä.

Seurataan tilannetta esimerkiksi lukuvuoden ajan, jonka jälkeen havainnoidaan mitä jätteille on tapahtunut. Pohditaan, mitkä jätteistä ovat alkaneet maatua, mitkä eivät. Kauanko maatumisessa vielä kestää?

Tampereen luontokoulu Korento