YK:n Global Compact Suomen verkosto

UN Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite. Se on YK:n haaste yrityksille lähteä kehittämään liiketoimintaa vastuullisemmaksi. Se kutsuu yrityksiä mukaan kantamaan vastuuta kestävästä kehityksestä ja maapallomme tulevaisuudesta. Aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja organisaatiot noudattavat työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyviä kansainvälisiä velvoitteita kaikissa maissa, joissa ne toimivat. Se tarjoaa yrityksille vastuullisuuden viitekehyksen, joka tunnetaan kaikkialla maailmassa.

Suomalaisen UN Global Compact -paikallisverkoston tavoitteena on entisestään vahvistaa suomalaisten yritysten edelläkävijyyttä yritysvastuussa ja kestävän kasvun mahdollistajana sekä kannustaa yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisessä UN Global Compact -verkostossa.

Global Compact Network Finland ry tukee yrityksiä vastuullisuustyössään järjestämällä kansallisella tasolla tapahtumia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Se toimii myös linkkinä YK:n Global Compact toimijoiden ja yritysten välillä ja tarjoaa yritysten vastuullisuustyön tueksi tietoa ja työkaluja.

UN Global Compact Network Finland

UN Global Compact is the world's largest corporate responsibility initiative. It is the UN's challenge to companies to start developing business more responsibly. It invites companies to take responsibility for sustainable development and the future of our planet. Companies and organizations committed to the initiative comply with international obligations related to working conditions, human rights, the environment and the prevention of bribery in all countries where they operate. It provides companies with a framework of responsibility that is recognized throughout the world.

The goal of the Finnish UN Global Compact local network is to further strengthen the pioneering role of Finnish companies in corporate responsibility and as an enabler of sustainable growth, as well as to encourage companies to find new business opportunities in the international UN Global Compact network.

Global Compact Network Finland ry supports companies in their responsibility work by organizing events, seminars and discussion forums at the national level. It also acts as a link between UN Global Compact actors and companies, and offers information and tools to support companies' responsibility work.

 

Lisää tietoa: Global Compact Network Finland

Global Compact Network Finland:n logo