Suomen Pakolaisapu

Suomen Pakolaisapu on Suomen suurin pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. Olemme YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n viestinnällinen kumppani Suomessa.

Pakolaisapu auttaa vuosittain tuhansia ihmisiä toipumaan konflikteista ja kotoutumaan uusiin yhteiskuntiin sekä tukee heitä omavaraisuuden ja selviytymiskyvyn vahvistamisessa. Yli 50 vuoden aikana Pakolaisavun työ on näkynyt Suomen lisäksi Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Euroopassa.Pakolaisapu on yksi 7 suomalaisesta järjestöstä, jolla on EU:n ECHO-kumppanuus (EuropeanCivilProtectionandHumanitarianAidOperations).

--

The Finnish Refugee Council is Finland’s largest expert organisation specialising in the issues of displacement and migration. The Finnish Refugee Council has a partnership agreement with the UN Refugee Agency UNHCR, with a focus on communications cooperation. Each year, it supports thousands of people in recovering from conflicts and integrating into new societies as well as strengthening their self-sufficiency and resilience. For over 50 years Refugee Council's work has positively impacted lives in Finland, Africa, the Middle East, Asia and Europe. The Finnish Refugee Council is one of the 7 Finnish ECHO partner organisations (EuropeanCivilProtectionandHumanitarianAidOperations).

 

Lisää tietoa: Suomen Pakolaisapu

Suomen Pakolaisapu