Väestöliitto

Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka edistää ihmisoikeuksia. Kansainvälisessä yhteistyössämme edistämme seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien yhdenvertaisuutta. Vaikuttamistyönsä lisäksi liitolla on kehitysyhteistyöprojekteja ja se tuottaa globaalikasvatusta. Väestöliitto on YK:n väestörahaston kumppani Suomessa (UNFPA). UNFPA on YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä YK-järjestö.

--

Väestöliitto, the Family Federation of Finland is a non-governmental organisation in the field of social welfare, health and human rights. In it's global development Väestöliitto focuses on advancing sexual and reproductive health and rights (SRHR) and equality of the most marginalized groups. In addition to the advocacy work Väestöliitto runs development cooperation projects and design global education on SRHR. Väestöliitto is partnering UN Population Fund (UNFPA) in Finland. UNFPA is the United Nations sexual and reproductive health agency.

 

Lisää tietoa: Väestöliitto

Väestöliitto logo