HEUNI

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) perustettiin Suomen valtion ja Yhdistyneiden kansakuntien välisellä sopimuksella vuonna 1981. HEUNI toimii itsenäisenä yksikkönä Oikeusministeriön yhteydessä.

HEUNI:n kiinteä yhteys Suomen oikeusministeriöön edesauttaa sitä, että suomalaisilla viranomaisilla ja päättäjillä on HEUNI:n kautta käytettävissään asiantuntemusta ja ensikäden tietoa eurooppalaisista kriminaalipoliittisista ilmiöistä. HEUNI:n osallistuminen YK:n ja EU:n kriminaalipoliittiseen keskusteluun ja ohjelmien muotoiluun vaikuttaa siihen, että kansainvälisissä instrumenteissa ja toimenpideasiakirjoissa heijastuu tutkittuun tietoon perustuva rationaalinen kriminaalipolitiikka. Lisäksi HEUNI:n osallistuminen lisää välillisesti Suomen näkyvyyttä ja painoarvoa näillä areenoilla. HEUNI:n kehittämät toimintamallit ja työkalut ovat myös käytettävissä Suomessa ja toisaalta niiden avulla ehkäistään ilmiöitä, joilla on suoria heijastusvaikutuksia Suomeen.

The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI)

is the European regional institute in the United Nations Criminal Justice and Crime Prevention programme network. HEUNI functions under the auspices of the Finnish Ministry of Justice as an independent research and policy-making institute.

HEUNI aims at a fair and just world by advancing humane and rational criminal justice policies and systems in the European region, in line with the Sustainable Development Goals.

HEUNI is a bold front-runner in creating and sharing uncompromised knowledge on the prevention of crime within the framework of criminal justice. We engage policymakers, practitioners and researchers in frank discussions to tackle current problems. We develop innovative and action-oriented solutions to advance the rights of those affected by crime.

 

Lisää tietoa: HEUNI website

HEUNI:n logo