YK:n kehitysohjelma UNDP

YK:n kehitysohjelma UNDP on yli 170 maassa toimiva YK:n kehitysyhteistyöverkosto, joka pyrkii yhdessä kumppaneiden kanssa löytämään paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiiin kehityshaasteisiin. UNDP tukee maita Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja elinolojen parantamisessa maailmanlaajuisesti. UNDP julkaisee vuosittain myös Inhimillisen kehityksen raportin, joka tarjoaa ajantasaista tietoa maailmanlaajuisista kehityksen haasteista ja edistysaskeleista. UNDP:n Suomen toimisto on osa Kööpenhaminassa sijaitsevaa Pohjoismaiden toimistoa (UNDP Nordic Representation Office), jonka tehtävänä on toimia linkkinä Pohjoismaiden ja UNDP:n välillä, edistää yhteiskunnallista keskustelua kehityskysymyksistä sekä tarjota tietoa UNDP:n ja YK:n työstä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

--

United Nations Development Programme UNDP is a global development network working in over 170 countries. UNDP supports countries in their efforts to achieve Sustainable Development Goals and find local solutions to global and national development challenges. UNDP commissions the annual Human Development Report, which provides innovative analysis and insights into global development policy and up to date information on progress and challenges. UNDP Office in Finland is part of the UNDP Nordic Representation Office located in Copenhagen. The mission of the Nordic Representation Office is to facilitate communication between the Nordic countries and UNDP, participate in the Nordic debate on development policy and share information on the United Nation’s and UNDP’s work to achieve the Sustainable Development Goals.

 

Lisää tietoa: UNDP

UNDP logo