YK:n Global Pulse Suomi

Global Pulse on YK:n pääsihteerin aloite massadatan ja tekoälyn käyttämiseksi kehityksessä, humanitaarisessa toiminnassa sekä rauhantyössä.

YK:n Global Pulse Suomen (ent. YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL) strategiset painopisteet ovat:

1) Parempi tulevaisuus ja ennakointikyky YK:n ketteryyden ja reaktiivisuuden parantamiseksi, jotta YK voi vastata tarpeisiin ja haasteisiin paremmin.

2) YK-kumppaneiden tukeminen innovaatioiden laajentamisessa.

3) Teknisen tuen ja toimintaedellytysten vahvistamisen toiminnallinen keskus

Uudistuneen sitoutumisen kautta YK:n Global Pulse Suomi tukee YK-järjestelmän uudistusta YK:n pääsihteerin reformisuunnitelman mukaisesti, sovittaa yhteen YK:n ja Suomen kehityspolitiikan päämääriä sekä asettuu strategisesti toimimaan yhteistyössä YK-toimijoiden kanssa.

YK:n Global Pulsen visiona on tulevaisuus, jossa massadataa, tekoälyä ja uusia teknologioita käytetään turvallisesti ja vastuullisesti yleisen hyvän edistämiseksi.

UN Global Pulse Finland

UN Global Pulse is the United Nations (UN) Secretary-General’s initiative on big data and artificial intelligence for development, humanitarian action, and peace.

The strategic focus of UN Global Pulse Finland, formerly known as UN Technology Innovation Labs, includes:

1. Greater futures and foresight capability to make the UN more agile and responsive to better address needs and challenges.

2. Supporting our UN partners to take innovation to scale.

3. An operational hub for technical support and capacity building.

Through this renewed commitment UN Global Pulse Finland will: i) support UN system change in line with the UN Secretary-General’s Reform Agenda; ii) align with UN and Finnish development policy objectives; iii) be strategically positioned to collaborate with all UN entities.

UN Global Pulse’s vision is a future in which big data, artificial intelligence and emerging technologies are harnessed safely and responsibly for the public good.