YK-päivä

Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä

Sodan jäljet näkyvät Kabulissa Afganistanissa.
Kuva: Rauli Virtanen.

International Day of Non-Violence

YK: yleiskokous julisti vuonna 2007 lokakuun 2. päivän kansainväliseksi väkivallattomuuden päiväksi. Sama päivä on myös Mahatma Gandhin syntymäpäivä. Gandhi tunnetaan Intian itsenäisyyteen johdattaneen kansalaisoikeusliikkeen johtohahmona ja vapauden ja väkivallattomuuden aatteen edistäjänä maailmalla.

Väkivallattomuuden päivänä YK toivoo valtioiden, YK:n alaisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen muistuttavan ihmisiä sovittelun ja rauhanomaisuuden merkityksestä ristiriitojen ja konfliktien ratkaisemisessa. Jokaisella ihmisellä on oikeus elää turvassa ilman väkivaltaa tai sen uhkaa. Tämä on oletusarvo maailmassa, joka uskoo suvaitsevaisuuden, ymmärryksen ja väkivallattomuuden tärkeyteen ja ajaa näiden arvojen toteutumista.

Väkivallattomuuden päivä liittyy myös kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti tavoitteeseen 16, joka edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin.

Tiesitkö, että:

Nykypäivän sodissa ja konflikteissa ylivoimaisesti suurin osa uhreista on siviilejä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat naiset ja lapset.

Väkivallan uhka ei rajoitu pelkästään maihin, joissa soditaan. Suomi ei ole ollut sodassa lähes sataan vuoteen, mutta kymmenet tuhannet suomalaiset lapset, nuoret ja aikuiset kohtaavat väkivaltaa tai sen uhkaa arjessaan, esimerkiksi koulukiusaamisen tai perheväkivallan muodossa.

  • Aseelliset konfliktit ja väkivalta pitkittyvät usein, ja tulevat myös kalliiksi. Pitkittyneet konfliktit estävät talouden kehityksen: esimerkiksi sisällissodan kustannukset vastaavat keskimäärin bruttokansantuotteen kasvua 30 vuoden ajalla.
  • Henkirikosten seurauksena kuolee vuosittain yli puoli miljoonaa ihmistä – yhdeksän kertaa enemmän kuin sodankäynnin seurauksena.
  • Kolmasosa kaikista maailman naisista on kokenut fyysistä tai henkistä väkivaltaa. Usein tekijänä on oma puoliso tai kumppani.
  • Eurooppa on tahallisen henkirikoskuolleisuuden tilastojen mukaan yksi väkivallattomimmista alueista nykymaailmassa.
  • Suomessa henkirikollisuus ja alkoholi liittyvät läheisesti toisiinsa: pääosa henkirikosten tekijöistä sekä aikuisista uhreista on rikoshetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena.

Lähteet: Global.finland, World Bank GroupRikollisuustilanne 2018

Teemapäivän kotisivu
 

"Voisin kuolla monen asian puolesta. Syitä, joiden vuoksi voisin tappaa, ei ole yhtäkään". 

 Mahatma Gandhi, The Story of My Experiments with Truth, 1927