YK-päivän tehtävä

Väkivallattomuuden päivä: Väittely väkivallasta

Mitä opin

Pohditaan väkivallan oikeutusta.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, HY, UE, FI, ET

Ohjeet:

Luokka jaetaan kahteen ryhmään. Opettaja toimii moderaattorina. Valitkaa väittelyn aihe otsikoista:

  • Pakoa edessä väkivalta on oikeutettua
  • Itsepuolustustilanteessa saa käyttää väkivaltaa
  • Joskus ihminen ansaitsee tulle lyödyksi

Arpokaa, kumpi ryhmistä on väitteen puolella ja kumpi sitä vastaan. Ryhmät voivat valita väittelyyn edustajat tai vaihtoehtoisesti väittelyvuoro voi kiertää ryhmien sisällä. Väittelyn jälkeen purkakaa väittely ja pohtikaa siinä ilmenneitä argumentteja. Voitte pohtia esimerkiksi

  • Miltä väittely tuntui?
  • Mitä ajatuksia argumentit herättivät?
  • Miltä tuntui väitellä asian puolesta? Miltä tutui väitellä vastapuolella?