YK-päivän tehtävä

Väkivallattomuuden päivä: Väkivallattomuuden edistäminen

Mitä opin

Opitaan tunnistamaan väkivallan ilmenemismuotoja ja kuinka väkivallattomuutta voidaan edistää. Opitaan, mitä Agenda 2030:n tavoite 16 sanoo väkivallattomuudesta ja väkivallasta.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, ET, HY, TE, KU

Ohjeet:

Oppilaat menevät itsenäisesti YK-liiton sivulle, josta lukevat Agenda 2030:n tavoitteen 16. Tämän jälkeen jakaudutaan 4-5 henkilön ryhmiin. Jokainen ryhmä saa valita tavoitteen 16 alta 1-2 alatavoitetta. Kun alatavoitteet on valittu, jokainen ryhmä kirjoittaa positiivisen uutisen/tiedotteen, tarinan tai runon vuodesta 2030. 

Ryhmissä voidaan pohtia kirjoittamisen tukena: 

  • Miten vuonna 2030 tavoitteen 16 valittu alatavoite on toteutunut?  
  • Miten tavoitteen toteutumiseen on päästy?  
  • Ketkä ovat olleet mukana tavoitteen toteuttamisessa? 
  • Miten tavoitteen saisi toteutettua oikeasti?

Lopuksi, lukekaa kirjoittamanne tiedotteet ääneen luokalle. Kun tiedotteet on luettu, pohtikaa vielä koko luokan kesken:  

  • Kuinka tavoitteen alatavoitteet liittyvät väkivallattomuuden ja rauhan edistämiseen? 
  • Minkälaisia keinoja tarvitaan, jotta voisimme elää rauhanomaisissa yhteiskunnissa? 
  • Puuttuuko tavoitteesta jokin näkökulma? 
  • Miten tavoitteessa on edistytty?